Fjärilens möjligheter – tankar om nya perspektiv, nya idéer och dess effekter

Helen Tapper, Senior Project Manager 2018-10-03

I min konsultroll träffar jag många spännande personer. När jag träffar kunder handlar det ofta om att det finns en önskan att något ska vara annorlunda – det finns en önskan och en drivkraft att förbättra och förfina.

I det dagliga nyhetsflödet blir vi påminda om vikten av att skapa en attraktiv arbetsplats och att utveckla oss själva – gärna i linje med vad vi vill uppnå i vår organisation. Det är spännande och påminner mig om en intervju med Killing-gänget som producerar humor. De blev intervjuade av en reporter som försökte förstå hur de skapar nya idéer. Hur gör de när de planerar en föreställning och hur vet de att andra kommer att skratta? En av många kloka inspel handlade om när en idé föds – hur vet vi om den kommer att flyga? En av Killing-gängets deltagare menade att om en idé kommer att bära eller brista visar sig, sedan drog han liknelsen till att det är som en fjärilslarv. Är idén tillräckligt bra så förpuppas den, flyger iväg och skapar humor.

Förvandlingen från larv till fjäril börjar med de första förberedelserna när larven fäster sig vid en växt för att förpuppas. Efter några dagar vrider sig larven fri från det gamla skinnet och blir en puppa och får så småningom sin färdiga puppform. Vi kan ana strukturer som påminner om den färdiga fjärilen. Förvandlingen från larv till fjäril är dramatisk med nya ben, vingar och känselspröt. Inne i puppan sker en total omstrukturering och omlagring av larvens inre. Puppstadiet kan vara från tio dagar till tre år. När återuppbyggnaden är komplett, lämnar den vuxna fjärilen pupphuden och kan flyga iväg.

Precis så tycker jag att det är med nya idéer. De behöver några första förberedelser för att kunna fästa och utvecklas till mening. Efter en tid kan vi uppfatta idén på ett nytt sätt och den påminner då om något som faktiskt skulle kunna vara genomförbart. Förvandlingen handlar om att vi klär på vår idé med både vingar och känselspröt – alltså syfte, mening och sammanhang. Först då kan omstrukturering av den ursprungliga idén ske. Idéstadiet kan alltså vara i några timmar, dagar eller år – beroende på karaktär. När idén är klar flyger den med en fjärils kvickhet.

Att vara kreativ och komma med nya idéer, berikar de allra flesta. Det spelar ingen roll hur en idé uppstår – är den tillräckligt bra går den igenom puppstadiet som hos en fjäril och kan så småningom berika andra.

Fjärilens viktigaste funktion är att föröka sig, många saknar förmåga att äta utan är bara intresserade av att hitta en eller flera partners att para sig med. Jag vill tänka så om våra nykläckta idéer – låt de hitta andra idéer som de kan para sig med. Inom kaosteoriforskning finns ett fenomen som kallas fjärilseffekten; små förändringar i begynnelsen kan ge stora och på sikt oförutsägbara skillnader. Den idé som inledningsvis kan anses ha liten betydelse skulle kunna göra stor skillnad för andra.

Möjligheten att förbättra och vara kreativ skapas genom att vi, precis som fjärilen, låter våra idéer paras med nya. Då kan de flyga och göra skillnad – vilket ger oss fler perspektiv och nya insikter.

Relaterat

  • Har ni en idé ni vill utveckla och implementera? Läs artikeln "Varför misslyckas så många förändringsprojekt?" och ta del av konkreta tips inför det kommande förändringsarbetet.
  • Är du intresserad av mer på temat utveckling? Läs Rolands blogg om varifrån vi hämtar energi och få några tips på hur du kan främja fortsatt utveckling.
  • Med hjälp av vårt system Comaea Talent Management får du ett systemstöd som ger dig och dina medarbetare kontroll över alla steg för att bli framgångsrik i ert arbete med talent management och utveckling.

Helen Tapper, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN