En titt på titulaturen

Sarah Hillborgh, Project Manager 2018-09-19

Som konsult är jag ute hos en mängd företag och det är intressant hur det kan skilja sig åt organisationer emellan, såsom de tvära kasten mellan strukturer och kulturer. I arbetet med lönekartläggningar har jag gjort arbetsvärderingar tillsammans med en uppsjö olika konstellationer; ibland har det bara varit jag och en ensam HR-chef och ibland har jag suttit tillsammans med tjugo andra personer från både ledning och fackförbund. Det gäller att anpassa sig till deras verksamhet och att vara lyhörd för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Ibland blir det extra intressant.

Exempelvis den senaste veckan när samma ämne, titulatur, dök upp i två organisationer. De hade väldigt olika syn på saken, vilket fick mig att fundera på ämnet. Vad betyder en titel idag? Vad betyder den för mig och vad betyder den för organisationen?

I en av de organisationer där frågan kom upp var titulaturen enormt viktig och en klar markör för kompetens och erfarenhet. Titulaturen i denna organisation var också styrd av akademiska meriter och dess tradition. Jag kan se poängen med att i detta fall ha titlar då de indikerar vilka kompetenskrav som ställs på befattningen.

I den andra organisationen, som jag ser som den förstas motpol, var det inte så noga med titlarna. Det fanns också väldigt många titlar på befattningar som i princip gjorde samma sak, något som inte är ovanligt i framför allt större organisationer. ”En titel är ju gratis” förklarade HR-chefen lite urskuldande när detta uppdagades under vårt arbete. Vi grupperade alla som utförde samma arbete inför arbetsvärderingen i lönekartläggningen, men under arbetets gång blev det rörigt vilka som ingick i den gruppen.

Min titel ”Project Manager” säger inte så mycket om vad jag egentligen gör och jag har inte funderat så mycket på den. Det viktiga för mig är vad jag gör på min arbetstid, det vill säga att mitt arbete känns meningsfullt och stimulerande. Projektledare, som jag helst kallar mig (varför har vi så många engelska titlar?), säger egentligen inte så mycket om vad jag gör. Den är dessutom nästan alltid helt olika utformad i varje organisation. Den säger något om vilken kompetens jag har, det vill säga att planera, driva och genomföra projekt – men den säger inget om vilka typer av projekt jag genomför eller vilken utbildning jag har.

Om vi tittar mot hur framtidens organisationer kommer att utformas så går vi mer och mer mot att arbeta i team där ledarskapet kan förflyttas över uppgift och tid (ganska kort tid). Vi ser ett skifte från organisationer i Napoleon-stil; hierarkiska, förutsägbara och stelbenta – till organisationer som organiserar sig för att möta en VOKA-värld (V = Volatil, O = Osäker, K = Komplex, A = Ambivalent).

Vilka titlar ska vi då ha? Kan vi komma över bristen på definition av status som en titel ger oss eller kommer det att vara lika viktigt hos oss i framtiden? Det vill säga att kunna markera vår plats i organisationen utifrån vår titel så som många gör idag.  

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi har tydliga kompetensprofiler, men vad vi sedan kallar dem och vilken betydelse det har för strukturen och kulturen – det får vi ta oss en rejäl funderare på! Glöm inte att det finns ett kommentarsfält till bloggen, jag vill gärna veta hur ni i er organisation ser på detta.

 

Relaterat

Sarah Hillborgh, Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN