Digitalisering av HR

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager 2018-06-07

Edge HR anordnade förra veckan eventet HR goes Digital med en rad mycket intressanta föreläsare. Jag har summerat några av de high-lights som jag tycker är intressanta ur perspektivet teknik som möjliggörare samt vad HR-organisationen behöver tänka på.

Dagen inleddes med att HR har en viktig uppgift i att möjliggöra digitaliseringen. Tekniken är en brygga till oändliga möjligheter, men det är i slutändan människorsom behöver förändra och vilja förändras för att man ska nå full effekt av investeringen i de digitala verktygen.

Laila Pawlek, CEO SingularityU Nordic, talade om hur snabbt och exponentiellt utvecklingen går framåt och vad det innebär för människan. Vilka konsekvenser får vi av exempelvis självkörande bilar? Hur kommer vardagen se ut när vi inte längre behöver hämta/lämna barnen i skolan och på aktiviteter? Kommer vi behöva bo centralt då? Vad innebär det för priserna på bostadsmarknaden? Det är många intressanta tankar som väcks och det blir tydligt att framtiden verkligen kommer att se annorlunda ut jämfört med nu.

Virtual Reality-utvecklingen är något som jag tror kommer bli riktigt stort i framtiden och det visades ett coolt exempel på upplevelsebaserad inlärning med VR-teknik från start up-bolaget Magic Leap. Dom lyckades på 256 dagar gå från noll till ett värde på 1 billion USD – utan att ens ha en färdig produkt! (Se video på deras VR-lösning för upplevelsebaserad inlärning här). Tänk vilken möjlighet för skolor och utbildningsföretag att använda sig av VR-teknik för att skapa anpassade och realistiska miljöer!

I en värld av teknologi och exponentiell utveckling så ligger dock hemligheten fortfarande i människorna. Det är människorna i organisationen som driver förändring. Så vad drivs människor av? Laila menar att det framförallt är fyra faktorer:

  • Be better – värderingar och moraliska insikter som gör att vi känner oss som bra människor.
  • Do better – prestera snabbare och känna oss starkare.
  • Feel better – känslomässiga aspekter som till exempel hur kontoret ser ut, hur min arbetsplats ser ut och omgivningen runt omkring, var jag sitter på kontoret och så vidare.
  • Look better – social status, socialt kapital. Arbetsplatserna är av stor vikt i det sociala sammanhanget med kollegor samt även status på roller och arbetsgivare.

Frågan blir då hur HR kan se till att anställda och kunder känner och upplever dessa faktorer? 

Det är viktigt att alla anställda förstår att vi måste anpassa våra kundupplevelser och digitalisera för att klara oss i framtiden. Att jobba med ständig förbättring och skapa en kultur som inte är rädd för att våga testa och misslyckas är en nyckelfaktor. Att följa med i vad som händer på marknaden och anpassa sig/ställa om när det behövs gör att företag som exempelvis Amazon har lyckats väldigt bra.  

För att människorna ska få ut sin fulla potential krävs ett bra ledarskap. Mikael Björling, Senior Lead Designer & Evangelist på Ericsson, pratade om vikten att gå från chef till att vara en ledare. Det primära uppdraget är att se till att alla blir sin bästa version av sig själv. Ta bort hinder, se till att alla kan vara kreativa och ge utrymme för att våga testa och misslyckas. Det viktiga är att makten måste tryckas ut i organisationen och inte ligga toppstyrt, eftersom det då blir en bromskloss. Låt digitala verktyg istället möjliggöra för chefen att se utveckling och progress. Man behöver jobba med mindset hos de anställda och skapa en kultur som gör att man vågar vara sig själv samt stötta en nyfiken och lärande miljö. 

AI-experten och forskaren Ather Gattami och biohackaren Hannes Sjöblad från Epicenter förklarar att AI (artificiell intelligence) möjliggör många saker och kommer att växa allt mer. Att kunna hantera en stor mängd data och skapa enklare och tydligare processer som visualiseras i ett relevant presentationslager kommer att efterfrågas alltmer för att vi ska kunna göra analyser och fatta beslut utifrån dem. AI-lösningar som skapar appar och programvara och som kan använda intelligens och därmed slå den mänskliga kapaciteten i hjärnan medför många intressanta möjligheter. AI kan innebära att man kan ta bort rutinmässiga och monotona arbetsuppgifter och göra exempelvis rekryteringsprocessen enklare och lättare att hantera. Medarbetarundersökningar kan bli mer regelbundna och dynamiska med personliga följdfrågor.

AI kan i framtiden leda till ett överskott på sådant som det varit underskott på. Ett exempel på det är företaget KRY som antagligen kommer att ersätta läkare med AI så småningom. Helt plötsligt kan vi ha obegränsad kontakt med en läkare, vilket tidigare varit mycket mer begränsat. 

Den digitala utvecklingen kan göra att HR får mycket bättre kontroll på hälsan hos sina medarbetare via så kallade wearables (digitala armband) och jobba med det aktivt för att förebygga ohälsa och få medarbetarna att utföra ett bättre arbete. Visserligen kommer det säkert tvistas om huruvida man ur moralisk aspekt bör göra sådana typer av mätningar på sina anställda, men jag kan inte låta bli att själv lockas av tanken med hänsyn taget till vilken positiv effekt det skulle kunna ge.   

Det är ingen som kan säga hur det kommer att se ut i framtiden, men det ska bli spännande att se vad tekniken kan möjliggöra för människans arbete och välmående. Att det finns många möjligheter råder det inget tvivel om – den största begränsningen är antagligen människans hjärna som inte följer med i utvecklingen i samma snabba takt.

Relaterat

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN