Det digitala och sociala ekosystemet

Helen Tapper, Senior Project Manager 2018-12-07

Hur ser ditt ekosystem ut? Liknar det korallrevens ekosystem eller är det mer likt det digitala ekosystemet – vad är egentligen skillnaden och hur vill du ha det under 2019?

Ett ekosystem är ett avgränsat område i naturen som vi människor valt att betrakta som ett system – en helhet så att vi lättare kan studera det. Det kan vara stort eller litet, som havet eller din egen trädgård. Våra arbetsplatser är också ett slags ekosystem. De består av oss själva, vårt team och våra uppdragsgivare och tillsammans bildar vi en helhet som kan utföra meningsfulla uppgifter som andra kan ha nytta av. Anställningsformer spelar mindre roll – ekosystemet är oss själva, våra kollegor, våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

Allt levande och den miljö som finns i ett naturområde utgör ekosystemet. Djur och växter är starkt beroende av varandra och lever i symbios. Vind, sol och vatten skapar tillväxt och riktning för hur arter utvecklas. Miljöns förutsättningar gäller både vår natur och vårt klimat. Vi skulle kunna likna det med den arbetsmiljö, kultur och värderingar som finns på våra arbetsplatser.

Vi människor är beroende av våra kollegor och kunder som vi delar våra arbetsdagar med. Vi får varandra att växa och utvecklas. På vilket sätt vi påverkar varandra beror på vår personlighet, inställning och beteende. Det är en framgångsfaktor att öka på sin kunskap om sig själv och hur vi reagerar i olika situationer och förstå på vilket sätt vi påverkar oss själva och andra.

Ett ekosystem behöver energi för att fungera. I naturen är solen den stora energikällan. På våra arbetsplatser har vi olika saker som både ger och tar energi. Vi påverkas av våra intressen och den nyfikenhet vi visar för att förstå nya sammanhang och samband. Vi påverkas av vår inställning till att lära nytt och öka förståelsen för andra människor och arbetsuppgifter. Jag uppskattar kraften av att arbeta tillsammans i ett team och har vid flera tillfällen upplevt att det som jag själv kan uppfatta som svårt, komplicerat eller krångligt blir så mycket enklare när vi hjälps åt. Det känns inte ens svårt längre utan tvärtom, både inspirerande och stimulerande – så mycket bättre att dra nytta av varandra i ekosystemet.

Ditt ekosystem. Ekosystemet på arbetsplatsen består av människor, ledarskap, dialog och tydlighet i att hantera förväntningar och förutsättningar. Om du skulle studera ditt ekosystem som en helhet; dig själv, dina kollegor, dina samarbetspartners och din arbetsplats – vad ser du och vilka slutsatser kan du dra? Finns det återkommande mönster och teman som följer med dig, oavsett i vilket sammanhang du befinner dig i? Ta ställning till hur du vill att ditt ekosystem ska se ut, reflektera mer och sammanfatta vad som ger och tar energi. Säkerställ att du är i rätt sammanhang och att du kan ge och ta emot inspiration. När upplever du mer glädje och entusiasm? Finns det vissa typer av arbetsuppgifter som skapar en högre grad av tillfredställelse?

Inför 2019. Hur vill du att ditt ekosystem ska se ut nästa år? Som korallrevens ekosystem med många arter och färgstarka individer och/eller det digitala ekosystemet med alla dess möjligheter till nätverkande, kommunikation och dialog. Beskriv ditt eget ekosystem och sätt ord på hur du vill att det ska se ut. Vad ger dig extra energi och glädje?

Undersök ditt eget Why. Var trivs du bäst i ditt ekosystem, vilka förutsättningar behövs och vad är dina förväntningar.

 

Relaterat

Helen Tapper, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN