Del 2: Socialt samspel – den avgörande framgångsfaktorn

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager 2018-01-31

Hur viktigt är det med socialt samspel i en organisation? Vilka egenskaper krävs det av personerna i teamet för att allas högsta potential ska komma fram och för att nå framgång över tid?

The Royal Academy of Dramatic Art i London är en världsberömd skola och många människors dröm. En dröm att få bli en världsberömd skådespelare eller teaterartist. Det är en av de tuffaste skolor att komma in på.

Margaret Heffernan är utbildare, talare och författare samt forskar inom ämnet mänskliga tankemönster och har skrivit fem böcker inom ämnet. Margaret och hennes forskarteam har genomfört många studier varav en var just på The Royal Academy of Dramatic Art. De studerade vad det var som gjorde att vissa kom in och andra inte.

Det visade sig att vid ansökningarna så söker lärarna inte, i första hand, efter den individuella stjärnan som ”det slår gnistor om” vilket nästan alla av de sökande förväntar sig. Dom söker istället efter individer som kan hantera samspelet mellan de sökande på ett extraordinärt sätt. Det är där som dramatiken och möjligheten till framgång visar sig. Det är där potentialen finns.

Forskningen visade också att det är de som är bra på att samarbeta som har långa karriärer. Det är när man plockar fram det bästa hos andra som man hittar det bästa hos sig själv.

Personer som är bra på att samarbeta har, enligt forskarteamet, följande egenskaper:

  • låter alla få komma till tals
  • ber om hjälp och kan ta emot den
  • vill och kan hjälpa andra
  • förstår och accepterar att de inte behöver veta allt själva
  • värderar samspelet högre än den individuella prestationen
  • känner att alla har ett lika stort värde

För att det sociala samspelet ska fungera, så att alla vill både ge och få hjälp, behöver teamet lära känna varandra. När de lär känna varandra odlas en ovärderlig motivation som bygger på lojalitet och tillit till varandra, ett ömsesidigt beroende.

Förtroende tar tid och team som jobbar längre tillsammans blir bättre. Tid skapar värde och blir den viktigaste faktorn för att förankra lojalitet och tillit. Det ökar såväl lönsamhet som personalnöjdhet enligt forskning. Ingen dålig utdelning på det sociala kapitalet och en kultur väl värd att investera i. Det är genom samarbete som bra idéer blir fantastiska idéer.

När den hjälpande kulturen är rätt så vill medarbetarna inget annat än att prestera bättre. Konflikter är vanliga, men på ett utvecklande sätt därför att frispråkighet är en del av kulturen och inget problem. Rivalitet måste ersättas med socialt kapital istället där människor verkar för att motivera varandra.

Montrealprotokollet är ett lysande exempel på ett extremt kritiskt projekt som påvisade att det sociala samspelet var det som krävdes för att uppnå framgång – ett resultat för miljön, för människan och planetens överlevnad. Montrealprotokollet är en överenskommelse om att vidta åtgärder för att minska produktionen och förbrukningen och därmed utsläpp av CFC och haloner, de två viktigaste grupperna av ozonförstörande ämnen . Protokollet undertecknades 1987 och har idag 197 medlemsländer, den mest framgångsrika internationella miljööverenskommelsen i historien.

I detta projekt var det endast en forskarverksamhet som lyckades hitta en lösning.
Gruppen leddes av Frank Maslen som hade tre principer för framgången:

  1. I den här gruppen finns inga individuella stjärnor. Alla är lika betydelsefulla.
  2. Det finns bara ett mål. Det bästa tänkbara.
  3. Den gamla chefen med individuell makt fick stiga åt sidan för teamet.

Jag tror att socialt samspel är en central framgångsfaktor för en organisation som vill bli framgångsrik och högpresterande över tid. Det är viktigt att ge medarbetare rätt förutsättningar och tid för att bygga upp förtroende, en hjälpande kultur och acceptera att alla är lika mycket värda. ALLA behövs för att lyckas och det är genom samarbete som fantastiska idéer blir till verklighet!

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN