Balans i livet

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager 2017-11-15

Hur kan man hitta balans och harmoni i arbetsliv och privatliv och göra sig kvitt känslan av att vara otillräcklig både på jobbet och hemma? Hur hinner du mellan möten, hämtningar i skolan och skjutsa till fotbollsträningen utan att stressa? Svaret för mig är att det gör jag inte. Men med rätt teknik har jag betydligt bättre förutsättningar. Om vi arbetstagare har möjlighet att jobba varifrån vi vill och har förtroende från vår arbetsgivare öppnas det upp enorma möjligheter för ett liv i bättre balans.

Ett flexibelt arbetssätt passar naturligtvis inte alla yrkesroller, eftersom arbetsuppgifterna i vissa yrken helt enkelt inte lämpar sig för distansarbete. Dock är jag övertygad om att många skulle kunna utföra sitt jobb från den plats det passar dem och arbetsuppgiften bäst. Om arbetsuppgiften kräver tystnad och fokus kanske det öppna landskapet på jobbet inte är den ultimata platsen. Istället kanske man väljer att sitta hemma den dagen för att kunna skärma av och vara ”i sin bubbla”. Då kan man dessutom slänga in en tvätt i maskinen på lunchen och hämta barnen på dagis på eftermiddagen också. Att ha möjligheten att kunna påverka sin egen arbets- och livssituation tror jag är oerhört viktigt för balans och välmående.

Teknik som möjliggör åtkomst, digitala möten och smidig kommunikation med kollegor och kunder sparar inte bara massa tid utan sparar även på miljön då vi inte längre behöver resa i samma utsträckning för att ha möten. Det bidrar till en ökad hållbarhet för människan och naturen. Dock tänker jag inte att ett digitalt arbetssätt ska utesluta fysiska möten som i sig är mycket viktiga, utan snarare vara ett komplement för att få en bra balans i vardagen.

Framtiden kommer att ställa ännu högre krav på teknik som möjliggör att kunna arbeta från den plats som passar den enskilde individen bäst. Organisationer behöver kunna möta dessa krav för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha hållbara och välmående medarbetare. Med det enorma sjukskrivningsantal vi nu ser krävs det att arbetsgivare arbetar mer aktivt för att människor ska kunna parera sitt livspussel, må bra och prestera på jobbet – men samtidigt kunna ta hand om sig och spendera tid med sin familj.

Fördelarna med att ha ett flexibelt arbetssätt är många. Min erfarenhet är att de personer som erbjuds möjlighet till flexibelt arbetssätt betalar tillbaka till arbetsgivaren genom uppskattning i form av att vara lojala, ärliga och uppriktiga gentemot arbetsgivaren. Tilliten anser jag vara en viktig komponent för att få denna flexibilitet att fungera.

Flexibiliteten förbättrar även de anställdas hälsa. Anställda med olika typer av överenskomna flexibla arrangemang med sin arbetsgivare,  drabbas mer sällan av utbrändhet och stress än de som inte tillämpar flexibelt arbetssätt.

Anne-Sofie tipsar

Att jobba flexibelt bottnar i en kulturfråga och är värderingsstyrt. Detta måste därför vara förankrat i ledningen och ställer krav på tydliga mål och regelbunden uppföljning med medarbetarna. För att sen få med sig alla medarbetarna krävs att den tekniska lösning som ni väljer är rätt för just er verksamhet:

  • Tekniken ni använder ska vara användarvänlig och även fungerar för sällananvändare.
  • Identifiera de mest förekommande mötessituationerna och skapa rätt förutsättningar för att ha lyckade möten med rätt teknik.
  • Identifiera och kategorisera upp ett antal grupper i organisationen med olika behov. Skapa teknikpaket efter deras förutsättningar (hur mobila eller fasta de är).
  • Involvera verksamheten i beslut av teknikval och eventuella riktlinjer för distansarbete.
  • Utbilda medarbetarna så de förstår nyttan och känner sig trygga i att använda de tekniska lösningarna.
  • Utse ambassadörer i organisationen som påverkar andra medarbetare i positiv riktning.

Hur flexibelt har ni det på er arbetsplats?

 

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN