Allt startar med "why"

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager 2018-08-22

Alla vet vad man gör och oftast hur man gör, men få vet varför man gör det man gör. Ditt why grundas i syftet, anledningen eller tron som inspirerar dig, och kan översättas till drivkraft eller vision. Alla har sina egna personliga drivkrafter och när din egen drivkraft överensstämmer med din organisations vision, förvandlas det till en enorm motivation och potential.

Det finns en anledning till varför Martin Luther King lyckades samla hundratusentals personer i Washington (utan Facebook eller andra sociala medier) när han höll sitt berömda tal ”I have a dream”. Lyssnarna trodde på det han trodde på. Inte nödvändigtvis på honom som person utan på själva budskapet. De hade samma vision – samma why.

Varför finns din organisation? Vad är det högre syftet och meningen med det ni gör? Vad vill ni uppnå genom er existens? Vad är er vision? Långt ifrån alla kan svara på detta. Om företagets why är tydligt kan alla medarbetare genom sin motivation till det högre syftet utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med verksamhetens mål och vision och uppnå stora framgångar. Jag anser att ett tydligt och klart why skapar en förståelse och samsyn kring varför vi vill driva förändringar och jag tror att det är avgörande för att lyckas. Människor har ett behov av att känna sig delaktiga i något som är större än sig själva och här är why en viktig parameter. Om why är tydligt så minskar stressen, skapar kreativitet och man känner trygghet i sin situation och i sin roll.

Hur kommer det sig att vissa företag är så framgångsrika jämfört med konkurrenter som har exakt samma förutsättningar? Jag tycker att den populära TED talk-talaren Simon Sinek har svar på frågan. Sinek menar att alla de stora och mest inspirerande ledarna i världen tänker, kommunicerar och agerar på ett och samma sätt.

Bilden nedan visar den gyllene cirkeln som Sinek menar att de flesta företagsledare utgår ifrån.

  • What – Alla personer och organisationer vet vad de gör
  • How – Några vet hur de gör det
  • Why – Väldigt få personer vet varför de gör det

 

De flesta företag går enligt Sinek utifrån och in, det vill säga de utgår från what (vi säljer datorer), vidare till how (de är snyggt designade och lätta att använda) och sist till why (som oftast inte finns eller är uttalat). De mest inspirerande ledarna och framgångsrika organisationerna börjar däremot inifrån och ut. De startar med ett tydligt why och det är det som inspirerar och får personer att vilja köpa deras produkter och/eller tjänster. Människor köper inte vad du gör utan varför du gör det.

När vi ska besluta om att köpa något så bottnar det i det limbiska systemet (känslohjärnan) som också styr människans beteende. Det limbiska systemet korrelerar med why , men inte what och how. De framgångsrika företagen marknadsför därför inifrån och ut, det vill säga i första hand med why.

Företag borde kunna anamma detta även på andra områden, som t.ex. vid rekrytering. Målet borde vara att anställa de som tror på samma sak som företaget tror på. Om du anställer folk för att de ”bara” ska utföra ett arbete så gör de det för att få pengar, men om du anställer personer som tror på vad företaget tror på så ger de blod, svett och tårar.

Vi följer ledare som inspirerar oss, inte för att vi behöver det utan för att vi vill det. De ledare som börjar med why har förmågan att inspirera andra runt omkring sig och det är dem andra vill följa. Vem är det som inspirerar dig?

Tips för att lyckas med why i en organisation

  • Arbeta fram ert why som tydligt kommuniceras ut i organisationen
  • Fokusera på visionen och se till att den går som en röd tråd i allt ni gör
  • Visioner utan genomförande är drömmar, se till att agera utefter visionen
  • Sätt strukturer och ramar för att skapa rätt förutsättningar
  • Anställ personer som tror på det företaget tror på, som brinner för samma sak
  • Ha ledare som medarbetarna inspireras av och vill följa
  • Få varje medarbetare att känna sig delaktig i att bidra till det högre syftet, ge dem möjlighet att påverka och jobba aktivt för att se till att de bibehåller sin höga motivation

 

Relaterat

Anne-Sofie Laudon, Senior Project Manager

Kommentera

TILL TOPPEN AV SIDAN