Allmänna villkor

Avbokningsvillkor och förbehåll

Fri avbokning till 40 dagar före utbildningen. Därefter debiteras hela avgiften. Om du får förhinder kan du överlåta din plats åt en kollega.

Vi förbehåller oss rätten att skjuta på eller ställa in utbildningen vid för få anmälda deltagare eller då föreläsare lämnat återbud och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband med flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

Personuppgifter
Vid bokning av evenemang, seminarie eller utbildning samt vid köp av produkt/tjänst hos Edge HR behandlar Edge HR Kundens namn- och adressuppgifter och andra kontaktuppgifter. Dessutom behandlas uppgifter om Kundens inköp, sammanlagt belopp och tjänster.

Uppgifterna används av Edge HR för att fullgöra ömsesidiga rättigheter och förpliktelser i förhållande till Kunden, d v s leverans, betalning av utbildningen/seminariet mm samt till att utgöra underlag för information och marknadsföring till Kunden.

Edge HR kan låta överföra information och marknadsföringsmaterial avseende Edge HRs tjänster till Kunden och Användarna via e-post, telefon, sms eller brev.

Kunden kan när som helst vända sig till Edge HR och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om Kunden skall rättas eller raderas. Kunden kan när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kunden motsätter sig behandling av Kundens uppgifter i marknadsföringssyfte. Uppgifterna kommer i sådana fall att spärras för användning. Kunden kan även när som helst skriftligen anmäla till Edge HR att Kundens Användares personuppgifter ej får lämnas ut till annan part för marknadsföringsändamål.

Villkor för bokning av Arbetsrättslig Intensivutbildning - Steg 1, 2 eller 3

Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vid förhinder att delta vid det planerade tillfället och när önskemål om att delta vid en senare utbildning finns debiteras en ombokningsavgift på 5000 kr. Deltagande vid en senare utbildning blir i mån av plats då antal platser är begränsat.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om föreläsaren fått förhinder och ersättare ej kunnat engageras. Vi ansvarar inte för eventuella kostnader som kan uppkomma för deltagare i samband flyttad, ändrad eller inställd utbildning.

TILL TOPPEN AV SIDAN