Vinster med mångfald – Få hjälp i processen för mångfaldsarbete

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet och skyddet mot diskriminering har stor betydelse i arbetslivet. Diskrimineringslagen finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla på arbetsmarknaden, en arbetsmarknad som bör kännetecknas av mångfald. Det innebär ett arbetsliv och arbetsplatser där personer bedöms utifrån sin kompetens och behandlas med respekt, samt ges lika rättigheter och möjligheter. Läs mer om mångfaldsarbete och få tips här.

Få hjälp i processen med ert mångfaldsarbete

Få hjälp i processen med ert mångfaldsarbete – prova Library gratis!

Det är viktigt att alla arbetsgivare följer svensk lag och motverkar diskriminering på arbetsplatsen, men alla organisationer har kommit olika långt i detta arbete. För att komma igång med arbetet kring mångfald och inkludering krävs att ledningen bestämmer sig för att arbeta med frågan. I vår produkt Strategisk HR finns en process som guidar dig igenom mångfaldsarbetet, från förankring i ledningsgrupp till hur du kan integrera mångfaldsaspekten i befintliga processer och utvärdera och följa upp organisationens mångfaldsarbete. I processen får du även bland annat tips på hur du gör en nulägesanalys, identifierar nyckeltal, diskussionsfrågor samt möjlighet att skapa kalenderaktiviteter för de olika delarna i processen.

Processen för mångfaldsarbete i 7 steg

Processen för mångfaldsarbete är uppdelad i 7 steg. Vart efter att du genomför de olika stegen kan du markera dem som slutförda och visualisera dina framsteg i mångfaldsarbetet steg för steg. Processen är uppdelade i följande steg, där du under respektive del får tips och idéer för de olika underaktiviteter som bör genomföras.

  1. Förankra mångfaldsarbetet i ledningsgruppen
  2. Gör en nulägesanalys
  3. Definiera övergripande mål
  4. Identifiera nyckeltal att mäta
  5. Skapa delaktighet och engagemang i hela organisationen
  6. Integrera mångfald i befintliga processer
  7. Redovisa resultat, utvärdera och följ upp

Vad är vinsterna med mångfald på arbetsplatsen?

Det är inte bara du som arbetsgivare som vinner på att organisationen jobbar aktivt med mångfaldsfrågor, även samhället och enskilda individer. För att lyckas är ledarskapet avgörande. Ledare är bärare av normer och har både mandat och skyldighet att skapa en bra arbetsmiljö fri från diskriminering.

Alla organisationer behöver rätt kunskaper och erfarenheter för att möta sina kunder och verksamhetens behov. Samhället har en stor mångfald och därför behöver organisationer spegla det samhälle som de verkar i för att vara trovärdiga. Genom mångfald kan organisationen stärka sitt varumärke och kommer att få lättare att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Ju färre barriärer, hinder och ju öppnare arbetsklimat, desto mer attraktiv blir du som arbetsgivare. 

Få guidning i det viktiga mångfaldsarbetet – prova gratis i 7 dagar!

Library / Strategisk HR

Få hjälp med det viktiga mångfaldsarbetet – Prova processen gratis

I vår produkt Library / Strategisk HR  får du tips och råd kring hela processen och andra viktiga saker att tänka på vid mångfaldsarbete. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!