Vad karaktäriserar ett starkt EVP? Få hjälp i arbetsprocessen med ert Employer Value Proposition

Ert employer brand beskriver vilka ni är som arbetsgivare. Medan ert employer value proposition, EVP, beskriver vad ni erbjuder och lovar både nuvarande och blivande medarbetare. Precis som att ha ett kundlöfte till sina kunder är det också viktigt att ha ett arbetsgivarlöfte till medarbetarna. Här kan du läsa mer om arbetsprocessen med ert EVP och hur du på ett effektivt sätt kan summera det värde ni som arbetsgivare erbjuder era medarbetare i utbyte mot deras kompetens, ambition, tid och engagemang.

Guide till hur du jobbar med ert EVP

Läs vår guide till hur du jobbar med ert EVP.

När ert employer brand är linjerat med ert varumärke ger det en stark och tydlig bild till de kandidater som vill söka sig till er verksamhet. För att lyckas med detta behöver ni definiera ert EVP. Utifrån EVP:t kan ni sedan tydligt kommunicera vilka ni är på ett ärligt och attraktivt sätt för nuvarande och potentiella talanger. I Strategisk HR finns en arbetsprocess för ert EVP där vi går igenom hela arbetet från vilka förberedelser som krävs till formulering av EVP och hur du därefter kan ta fram en aktivitetsplan. I processen får du värdefulla tips på hur du kan hålla en workshop där ni får verktyg för att djupdyka i er identitet, profil och image. Det är även möjligt att skapa kalenderaktiviteter för de olika delarna i processen.

process för evp - steg för steg

Arbetsprocessen med ert EVP i 7 steg

Processen för att arbeta med ert EVP är uppdelad i 7 steg. Vart efter att du genomför de olika stegen kan du markera dem som slutförda och visualisera dina framsteg. Processen är uppdelade i följande delar, där du under respektive del får tips och idéer för de olika underaktiviteter som bör genomföras eller frågor som bör utredas.

  1. Förberedelser
  2. Bilda arbetsgrupp
  3. Samla insikter genom workshop
  4. Samla insikter genom att komplettera och sammanfatta
  5. Formulera ett EVP-budskap
  6. Konceptualisera
  7. Aktivitetsplan

När ert EVP är förankrat faller budskap om vilka ni är också oftast på plats i andra processer, till exempel rekrytering, introduktion, lön och förmåner.

Vad är vinsterna med ett stark employer brand?

Uppfattningen om ert employer brand är direkt avgörande för talangförsörjningen. Därför kan det vara bra att använda vinsterna med att jobba med ert employer brand och EVP för att få uppmärksamhet och stöd för arbetet i ledningsgruppen. Vinsterna är många men det brukar bland annat pratas om att det går snabbare och lättare att hitta bättre kandidater samt att motivationen hos medarbetarna ökar när de upplever att erbjudandet är attraktivt och att medarbetarupplevelsen prioriteras. Andra vinster är att ett starkt employer brand skapar goda förutsättningar för att behålla och vidareutveckla talanger och nyckelpersoner samt att lönsamheten ökar då engagerade medarbetare genererar ett större bidrag till verksamheten. I anslutning till arbetsprocessen för ert EVP kan du läsa mer om vinsterna med ett starkt employer brand.

Få hjälp i arbetsprocessen för ert EVP – prova gratis i 7 dagar!

Library / Strategisk HR

Få hjälp i arbetsprocessen med ert employer value proposition – Prova processen gratis

I vår produkt Library / Strategisk HR  får du tips och råd kring hela processen och andra viktiga saker att tänka på vid arbete med ert employer brand och EVP. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!