Vad är personalekonomi? Få koll på kostnader och intäkter

Personalekonomi handlar om det ekonomiska tänkandet kring organisationens humankapital och hur de mänskliga tillgångarna kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt. Att ”sätta siffror” på medarbetarna kan vara en stor utmaning. Framförallt eftersom det är viktigt att använda sig av beräkningar som följer organisationens verksamhet i stort. Med andra ord bör beräkningarna återspegla verksamheten och samtidigt vara relevanta.

personalekonomi

Få koll på kostnader och intäkter för organisationens mänskliga resurser.

Tre vanliga områden inom personalekonomi är utbildningsberäkningar, personalomsättningskostnader samt rekryteringsplanering. I Edge:s produkt Library / Operativ HR finns ett antal beräkningsmodeller med tydliga exempel som kan hjälpa dig att utföra just dessa ekonomiska beräkningar. I varje beräkning finns även en funktion för att simulera exempel. På så sätt går det snabbt och effektivt att komma igång med beräkningsmodellerna.

Har du koll på organisationens personalbudget?

Er personalbudget är en prognos för de framtida personalkostnaderna i organisationen för en period framöver, till exempel ett år. I personalkostnader ingår bland annat löner och andra förmåner, socialavgifter och pensionskostnader. Innehållet i en personalbudget beror på verksamheten och ser olika ut mellan olika verksamhetsområden. Andra personalkostnader i budgeten kan till exempel vara:

  • Skattefri bilersättning
  • Olika försäkringspremier
  • Utbildning och kompetensutveckling
  • Friskvård

Genom att sätta upp en budget för detta får ni möjlighet att analysera det ekonomiska perspektivet gällande medarbetarna. Detta kan bidra till att minska risken för överraskande kostnader och ökar möjligheterna att nå era uppsatta mål.

Få koll på personalekonomin med våra smarta beräkningar. Prova Library gratis!

Prova Library Gratis

Library

Personalekonomi med plus – Glöm inte bort att också räkna på intäkterna

Det är lätt att fastna i att beräkna kostnader inom HR-området. Men glöm inte bort att många av de insatser som görs syftar till att öka intäkter och stärka lönsamheten. Utbildningsinsatser görs till exempel i syfte att öka försäljningen, öka produktiviteten, minska antalet fel eller minska antalet konflikter. Detta kan i sin tur också bidra till att minska personalomsättning och sjukfrånvaro. I liknande syfte kan investeringar göras i friskvård och arbetsmiljö. Intäkter kan vara svårare att beräkna än kostnader i och med att sambanden sällan är direkta. Exempel på hur dessa beräkningar kan göras visas i Library / Operativ HR tillsammans med de smarta beräkningsmallarna som hjälper dig att effektivt ta reda på era personalkostnader och investeringar.