Jobba effektivt med kompetensutveckling

För att reda ut vad kompetensutveckling är måste det först vara tydligt vad kompetens egentligen innebär. Ordet kompetens brukar ofta definieras som ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter”.

Med denna definition blir det tydligt att en kunskap eller färdighet först blir en kompetens när den omsätts i praktiken och därmed skapar värde för verksamheten. Kunskaper från till exempel en utbildning blir alltså värdefulla först när vi vet hur vi ska använda den rent praktiskt. Att kunna eller veta räcker alltså inte – här kommer istället begrepp som vilja och motivation in för att en kunskap ska bli en kompetens.

kompetensutveckling

Få tips på hur du kan jobba effektivt med organisationens kompetens.

Strategisk kompetensutveckling – rätt kompetens idag och i framtiden

Målet med kompetensutveckling bör vara att alla organisationens medarbetare ska ha rätt kompetens för sina arbetsuppgifter, både idag och i framtiden. Att jobba strategiskt med detta innebär att utveckla verksamhetens kompetens i enlighet med de långsiktiga mål som finns samt de förändringar som sker i omvärlden. Ett första steg är att fundera över följande frågor:

  • Vart leder vår vision?
  • Hur hanterar vi digitalisering och teknisk utveckling?
  • För att möta kommande förändringar, vilken kompetens kommer vi behöva?
  • Finns det kompetens vi saknar redan idag?
  • Vilken typ av kompetens kan vi utveckla och vilken behöver vi rekrytera?

Få koll på strategisk kompetensutveckling med Library

Prova Library Gratis

Library

Kompetenshöjande aktiviteter

För att höja kompetensnivån i organisationen finns det olika metoder att använda sig av. Både inom det dagliga arbetet, men också genom olika kompetenshöjande aktiviteter. Till exempel kan medarbetare hjälpa varandra med kompetensöverföring istället för att kompetensen skaffas externt. I vår produkt Library / Operativ HR och Strategisk HR finns en lång lista med utvecklings- och utbildningsinsatser som ytterligare kan bidra till att höja kompetensen. Exempelvis är några av de områden som tas upp: mentor, arbetsrotation, nätverk, större ansvar och workshops.

Att utvärdera och mäta kompetens

Det är värdefullt att utvärdera, mäta och följa upp kompetensutvecklande insatser. Men för att lyckas med detta krävs ett förväntat resultat eller ett mål. Därför är det alltid viktigt att chefer och medarbetare är överens om vad en utvecklingsaktivitet ska leda till. Till exempel så har aktiviteten ”gå på kurs” inget automatiskt värde i sig. Det viktiga är vad medarbetaren gör med sin kunskap från kursen.

Kompetensutveckling i Library / Operativ HR

I Edge:s produkt Library / Operativ HR och Strategisk HR  får du fler tips och råd kring det viktiga arbetet med strategisk kompetensutveckling. Här tar vi även upp ledarskapsutveckling och hur du på bästa sätt kan identifiera ledarpotential hos medarbetarna. Skapa ett testkonto och prova helt gratis i 7 dagar!