Vad är employer branding? 5 anledningar till att jobba med ert employer brand

Ert employer brand, eller ert arbetsgivarvarumärke, är er organisations upplevda identitet på arbetsmarknaden. Man kan säga att det beskriver vilka ni är, sett ur medarbetares och externa talangers ögon. Employer branding innebär alltså att arbeta strategiskt med att förstärka, förändra, förenkla eller förbättra den befintliga uppfattningen som finns om er som arbetsgivare.

Vad är employer branding?

Vad är employer branding? Läs våra tips här!

Alla organisationer har alltså ett emplyer brand, oavsett om detta är något som organisationen jobbar aktivet med eller ej och oavsett om organisationen gillar det eller inte. Hör ni till de organisationer som i dagsläget inte jobbar aktivt med ert employer brand eller behöver ni lite guidning på vägen?

I Edge:s produkt Library / Strategisk HR finns ett helt avsnitt som beskriver employer branding mer ingående och vägleder dig i hur du kan jobba med detta på ett effektivt sätt. Här nedan kan du läsa mer om vad employer branding är och få 5 tips på varför ni bör jobba med detta.

Få full koll på employer branding – prova Library / Strategisk HR.

Prova Library Gratis

Library / Strategisk HR

Employer branding och talangförsörjning

Det övergripande målet med employer branding är att lyckas attrahera och behålla rätt kompetens i verksamheten. Ert employer brand är nära besläktat med det övergripande varumärket, ert company brand, eftersom de delar varumärkesplattform och är grundat i samma ursprung. Dessa två påverkar därav varandra konstant. Ett starkt company brand kan alltså förstärka ert employer brand och vice versa. I dessa frågor bör du som jobbar med HR ha ett nära samarbete med marknads- och/eller kommunikationsavdelningen då kommunikation, budskap och marknadsföring som riktar sig till era kunder indirekt även riktar sig till era potentiella medarbetare.

Uppfattningen om ert employer brand är avgörande för den framtida talangförsörjningen, men att arbeta med employer branding kräver ett strukturerat och långsiktigt arbetssätt. Och att ändra arbetsmarknadens uppfattning kan alltså ta lång tid. Läs våra 5 tips om employer branding och vad vinsterna med detta är.

5 bra anledningar till att jobba med employer branding

 1. Få fler och bättre kandidater snabbare
  Genom att jobba med ert employer brand ökar möjligheterna till att få rätt kandidater eftersom ni blir tydligare med vilka ni är som arbetsgivare, vad ni erbjuder och vilken målgrupp ni söker. Med detta följer också lägre rekryteringskostnader.
 2. Öka motivationen
  När era medarbetare upplever att ert erbjudande är attraktivt och att medarbetarupplevelsen är viktig ökar medarbetarnas motivation till att vilja bidra in i organisationen och er affär. 
 3. Minska tappet av nyckelpersoner och talanger
  Att skapa rätt förväntningar och att infria dessa skapar rätt förutsättningar för att både behålla och utveckla organisationens talanger och nyckelpersoner. 
 4. Få medarbetarna att blir talangscouter
  Ett starkt och attraktivt employer brand kan bidra till att medarbetarna blir ambassadörer för er som arbetsgivare – de börjar helt enkelt rekommendera andra att också börja arbeta hos er.  
 5. Öka lönsamheten
  Engagerade medarbetare genererar ett större bidrag till verksamheten. Engagerade medarbetare presterar även mer och bättre än de medarbetare som är missnöjda. 

Vill du veta mer om employer branding? Prova Library / Strategisk HR gratis i 7 dagar

Du vet väl att du kan prova Library helt gratis i 7 dagar? Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Skapa ditt testkonto här och var igång inom 15 minuter.

Amanda Andersson

Brand & Content Manager / Edge