Vad händer efter utvecklingssamtalet? 3 tips för utveckling i vardagen

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal och målsamtal är alla begrepp som används för att beskriva ett mötesformat mellan chef och medarbetare som syftar till att utveckla både medarbetaren på ett individuellt plan och verksamheten som helhet. Utvecklingssamtalet i sig kan ses som ett planeringsmöte som ska skapa förutsättningar för den framtida utvecklingen. Utvecklingen i sig är alltså ingenting som sker i anslutning till utvecklingssamtalet, utan den sker istället i vardagen. Men hur skapas förutsättningar i vardagen? Här delar vi med oss av våra bästa tips från vår produkt Library / Strategisk HR.

Få koll på utveckling i vardagen

Få koll på utveckling i vardagen med Library / Strategisk HR.

Till att börja med är det bra att reda ut vad utvecklingssamtalet och den efterföljande utvecklingen har för syfte. Ofta bryts verksamhetens övergripande målsättningar ned på team- och sedan individnivå. För att få så stor effekt som möjligt av att bryta ned dessa mål är det fördelaktigt att involvera teamet och dess medarbetare. Här bör frågor som ”Hur kan teamet bidra på bästa sätt?” och ”Hur kan du som individ bidra på bästa sätt?” besvaras av både team och individ. Att involvera team och individ på detta sätt möjliggör att medarbetarnas samlade kompetens och idéer tas tillvara. Dessutom kan det skapa en känsla för individen att dennes åsikter är viktiga och det är möjligt att vara med och påverka organisationens, teamets och sina egna framtidsplaner.

Vill du få koll på utvecklingssamtal och utveckling i vardagen?

Prova Library Gratis

Library

3 tips för utveckling i vardagen

1. Ha täta uppföljningar

De klassiska utvecklingssamtalen som traditionellt genomförs en gång per år har fått en del kritik för att vara för statiska. Det är helt enkelt inte tillräckligt att diskutera dessa frågor en gång per år. Genom att komplettera med täta uppföljningar med medarbetarna skapas bättre förutsättningar för att de uppsatta målen faktiskt nås. Dessa uppföljningar kan vara både formella och informella eller ske i form av coaching eller genom kontinuerlig feedback.

2. Var flexibel gällande målen för utveckling

Beroende på verksamhetens karaktär kan det vara nödvändigt att justera de uppsatta målen. Om verksamheten är föränderlig, om det dagliga arbetet präglas av omprioriteringar eller om affärsmöjligheter eller förutsättningar förändras bör även processen för mål och utveckling anpassas efter detta.

3. Kom ihåg att dokumentera

För att de uppsatta målen och utvecklingsplanerna ska vara vägledande i vardagen behöver de dokumenteras för att sedan kunna följas upp. Det finns olika sätt att dokumentera detta på. Det kan till exempel ske genom ett systemstöd, digitala mallar eller på andra sätt – hitta den lösning som passar er organisation bäst. Det viktigaste är att chef och medarbetare är bekväma med metoden och att dokumentationen faktiskt blir av.

Vill du veta mer om hur du kan utveckla era utvecklingssamtal och få koll på utveckling i vardagen i din organisation? I vår produkt Library / Strategisk HR får du ännu mer tips och information om detta. Läs till exempel mer om medarbetardriven verksamhetsutveckling, individuell kompetensutveckling och individuell karriärutveckling. Skapa ett testkonto för Library / Strategisk HR och prova gratis i 7 dagar!