Arbeta strategiskt med HR – upprätta en HR-strategi

Strategi handlar om att förstå vart organisationen ska och hur vi tar oss dit. För att lyckas med detta behöver du för det första veta var organisationen står idag och för det andra vart målet är. Utifrån dessa punkter kan du sedan sätta ut riktningen framåt. Det är denna riktning som utgör strategin.

HR-strategi

Få koll på hur du upprättar en HR-strategi med Library / Strategisk HR.

HR-strategin ska vara en del av den övergripande affärsstrategin för att säkerställa att HR skapar mervärde för verksamheten. HR-strategin bör även illustrera vilka HR-frågor som är kritiska för verksamhetens framgång och vad vi ska göra för att lyckas. Men det är inte helt lätt att upprätta en HR-strategi helt från grunden. Därför har vi i vår produkt Library / Strategisk HR tagit fram en smart guide som hjälper dig i strategiarbetet steg för steg. I guiden kan du dessutom skapa kalenderbokningar för att strukturera upp ditt arbete eller för att sammankalla till möte. Du får även tips på bra läsning för att fördjupa din kunskap samt flera mallar som är användbara i det strategiska HR-arbetet. I texten nedan kan du läsa kortfatt om processen för att upprätta en HR-strategi från grunden.

Arbetsprocess för HR-strategi i 6 steg

1. Omvärldsbevakning

Det första steget går ut på att förstå omvärlden. Med andra ord behöver du branschkunskap samt få koll på konkurrensläget, trender och utvecklingen inom teknik, ekonomi, politik och samhälle. Genom att följa branschorganisationer, odla ett brett professionellt nätverk och löpande omvärldsbevaka kommer detta perspektiv naturligt att ingå i strategiarbetet. I Library / Strategisk HR får du 4 tips på hur du kan omvärldsbevaka på ett effektivt och smart sätt.

2. Identifiera verksamhetens utmaningar

Nästa steg är att förstå verksamhetens mål och utmaningar för att kunna nå dem. Fundera gärna över följande frågor:

  • Vilka är bolagets affärsmässiga utmaningar?
  • Var vill vi vara (vilket resultat ska vi skapa)?
  • Var är vi nu (nuläge)?
  • Hur kommer vi dit (strategi och plan)?

För att besvara dessa frågor krävs att HR har en god verksamhetsförståelse. För att få det behöver du avsätta tid för att sätta dig in i hela flödet och alla delar av verksamheten. Detta kan uppnås genom att till exempel spendera tid ute på avdelningarna, prata med medarbetare inom organisationens alla delar och ställa många frågor.

3. Definiera HR:s roll och mervärde

När de affärsmässiga utmaningarna är klarlagda är det dags att tydliggöra hur HR kan bidra till att möta utmaningarna och nå uppsatta verksamhetsmål. Diskutera och förankra detta med ledningsgruppen. I Library / Strategisk HR finns förslag på frågor att diskutera kring samt två användbara mallar.

4. Skapa en HR-plan

När de strategiska fokusområdena för HR är satta är det dags att skapa en HR-plan, det vill säga översätta strategin till aktiviteter och initiativ. I detta steg bör du också säkerställa att HR:s uppdrag är tydligt och anpassat utifrån verksamhetens behov och utmaningar. Slutligen handlar det också om att skapa förutsättningar genom till exempel HR-system, chefs- och personalhandböcker, verktyg, mallar med mera.

5. Tydliggör HR:s leveransmodell

Som en förlängning av HR-planen bör HR:s leveransmodell tydliggöras. Det är även bra att säkerställa att HR-funktionen har rätt kompetens och kapacitet för att kunna leverera i enlighet med plan.

Tips! Om HR var ett fristående konsultbolag som säljer tjänster. Hur skulle du då beskriva ert erbjudande?

6. Uppföljning

Slutligen är det viktigt att följa upp strategin för att ta reda på om de insatser som gjorts ger avsedd effekt. Uppföljningen ska vara kopplad till strategin och HR-planen. För att uppföljningen ska bli så strukturerad och resultatorienterad som möjligt bör du välja ett antal nyckeltal för varje strategiskt fokusområde som mäter det som är relevant.

Prova Library / Strategisk HR gratis och få ännu fler tips gällande er HR-strategi

Prova Library Gratis

Libbrary

Vill du veta mer om strategisk HR? Då kan du prova Library / Strategisk HR gratis i 7 dagar. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. I Strategisk HR beskrivs processen för att upprätta en HR-strategi ingående och du får svar på exakt hur du bör gå till väga. Skapa ditt testkonto här och var igång inom några minuter med ditt strategiska HR-arbete.