Tips för hemmakontoret och distansarbete

Distansarbete eller hemarbete är något som har blivit allt mer utbrett och normalt på senare tid, till stor del på grund av coronapandemin. Denna förändring kommer troligen vara bestående i många organisationer även efter pandemin och många tycker att det fungerar väldigt bra. Det finns dock en del saker som kan vara bra att tänka på vid distansarbete.

Tips vid distansarbete

Läs våra tips för hur du skapar en bättre arbetsmiljö vid hem- eller distansarbete

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön även när medarbetaren jobbar hemifrån. Det finns alltså inga särskilda arbetsmiljöregler som gäller när arbetet utförs på annan plats än huvudarbetsplatsen, exempelvis från medarbetarens hem. Men även om det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig ska medarbetarna själva medverka till att skapa goda arbetsmiljöförhållanden. Nedan finns 5 tips som du som arbetsgivare kan tipsa dina medarbetare om vid hemarbete.

5 tips vid hemarbete

1. Kom ihåg att röra på dig

När det inte är så långt till kaffebryggaren eller skrivaren är det lätt att bli väldigt stillasittande. Kanske kan pausgympa eller nya rutiner med morgon-, lunch- eller eftermiddagspromenader var något för dig? Ställ alarm så att du inte glömmer bort pauserna.

2. Inför ”walk and talk”-möten

Promenadmöten eller så kallade walk and talks kan vara ett bra alternativ för vissa typer av möten. Att få dagsljus påverkar dessutom hormonbalansen i kroppen positivt och miljöombytet kan ge ny inspiration.

3. Skilj på jobb och fritid

Vid jobb hemifrån är det lätt att jobb och fritid flyter ihop. Detta kan göra att man aldrig känner sig ledig, vilket har en negativ effekt på återhämtningen. Se till att ”gå hem från jobbet”, även när du jobbar hemifrån. Ett sätt att tydliggöra arbetsdagens start och slut är att ta en kort promenad. Tänk också på att stänga av datorn när arbetsdagen är slut.

4. Förbättra ergonomin med externt tangentbord, mus, skärm och headset

Användett externt tangentbord, mus och skärm för en förbättrad ergonomin. Variera gärna vilken hand du styr musen med. Ställ skärmen på en armlängds avstånd så att synförhållandena blir bra och placera den på en höjd som ger neutral position för nacken. Ett trådlöst headset till telefonen kan göra dig mer rörlig så att du lättare kan växla mellan sittande, stående och gående position när du har möte.

5. Ha koll på belysning och dagsljus

Sitt helst med sidan av kroppen mot fönstret på så sätt slipper du onödig bländning. Tänd taklampan för att få bra allmänbelysning och använd en läslampa vid arbetsytan som platsbelysning. Bra ljus gör att du ser bättre, vilket i sin tur gör att du spänner dig mindre så att risken för huvudvärk och nackbesvär minskar.