Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – Få hjälp steg för steg

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Detta innebär att arbetsgivaren måste undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sätt som gör att ohälsa och olycksfall i arbetet kan förebyggas, samt att en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetet med arbetsmiljön bör alltså vara en naturlig del av den dagliga verksamheten och ske i samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare.

systematiskt arbetsmiljöarbete

Att regelbundet undersöka arbetsförhållandena är dels en nödvändighet, dels även en skyldighet. Detta regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det handlar om att upptäcka risker och brister så tidigt som möjligt för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall samt sätta in korrekta åtgärder. I vår produkt Library / Operativ HR finns en smart process som guidar dig igen hela det systematiska arbetsmiljöarbetet. I Operativ HR får du veta mer om vilka som ska delta samt när undersökningar och riskbedömningar gällande arbetsmiljön behöver göras. Du får även veta vad som gäller vid eventuella bransch- och verksamhetsspecifika förhållanden. I processen får du även bland annat tips på hur du genomför en skyddsrond med tillhörande checklista, flera andra användbara arbetsmiljömallar och dokument samt tips på hur du utvärderar era arbetsmiljöåtgärder och skapar goda rutiner för detta.

systematiskt arbetsmiljöarbete

Process för systematiskt arbetsmiljöarbete i 4 steg

Det systematiska arbetsmiljöarbetet beskrivs som en process i fyra steg: 

 1. Undersök,
 2. Riskbedöm,
 3. Åtgärda och slutligen
 4. Kontrollera och följ upp.

Under varje steg får du utförliga beskrivningar och förslag på olika aktiviteter som bör genomföras. Vart efter du genomför de olika stegen markerar du dem som slutförda och visualiserar därmed dina framsteg steg för steg på ett pedagogiskt sätt.

systematiskt arbetsmiljöarbete

3 tips att tänka på för att jobba framgångsrikt med organisationens arbetsmiljö

 1. Engagerade chefer och ledning.
  För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera krävs både engagemang och att vikten av detta är väl förankrad i hela organisationen. Det är därför viktigt att göra alla införstådda med nyttan av en god arbetsmiljö. Ledarfigurer är förebilder i organisationen och genom sitt engagemang visar de alltså vägen och inspirerar övriga till att arbeta för en god arbetsmiljö.
 2. Jobba ständigt med förbättring.
  Utveckla och anpassa arbetsmiljöarbetet så att det fortsätter vara aktuellt för just er verksamhet och förändringar i omvärlden.
 3. Jobba för att arbetsmiljöarbetet ska bli till en naturlig del av verksamheten.
  Ett tips är att likställa arbetsmiljön med produktion, ekonomi och kvalitet. För att ni som organisationen ska bli framgångsrika behöver ni alla delar.

Få koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) – Få hjälp steg för steg i Library

Prova Library Gratis

Library

Få hjälp med det viktiga och lagstadgade arbetsmiljöarbetet – Prova vår guide gratis

I Edge:s produkt Library / Operativ HR  får du tips och råd kring hela processen. Här får du också tips på andra viktiga saker att tänka på gällande arbetsmiljölagen och SAM. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!