Skapa engagemang genom värderad riktning

Har du också upplevt fenomenet av att inte hitta svaret som du har på tungan, men i samma stund som du släppt tanken och påbörjat något annat så dyker det upp? Oftast kan man inte begripa hur man inte kom på det tidigare. En orsak till detta fenomen kan vara att du inte har balans eller lever efter en värderad riktning.

Hitta balans med värderad riktning

Så skapar du engagerade medarbetare med värderad riktning

Att ha ”balans i tillvaron” anser nog de flesta är något få förunnat och ibland rent av flummigt. Många tror dessutom att balans inte fungerar för dem som vill göra karriär, då man oftast tänker att balans mellan arbetsliv och privatliv handlar om att nöja sig med mindre. Det är en vanlig missuppfattning där det i själva verket faktiskt är tvärtom – det är lättare att skapa sig ett framgångsrikt liv när du skapar dina egna villkor och lever efter din värderade riktning.

Värderad riktning

I våras genomförde Wise Consulting ett välbesökt webinar kring ämnet Brave Worklife som handlade om att förstå och leva efter sina värderade riktningar. Men vad är en värderad riktning? Enkelt uttryckt kan man förklara det som din ideologiska kompass som besvarar frågor som Vad är viktigt för mig? Vad gör mig glad? och Hur vill jag uppfattas?

Genom att aktivt jobba med dina värderade riktningar får du en bättre förståelse för hur du kan balansera ditt privat- och yrkesliv på ett smidigt sätt. Exempelvis kanske du tycker att det är viktigt att få läsa god natt-saga för barnen, vilket innebär att du behöver prioritera att inte arbeta på kvällstid.

Vikten av meningsfullhet

Mycket av den stress som många av oss lider av idag, kan bero på att det som är viktigt och meningsfullt för oss inte är sammankopplat mellan privatlivet och vår yrkesroll. Det är med andra ord väldigt viktigt att få känna att de värderingar som arbetsplatsen har är förankrade i en meningsfullhet som medarbetarna kan knyta an till.

När du känner meningsfullhet som ligger i linje med din värderade riktning minskas stressen vilket ökar kreativitet som resulterar i bättre arbetsmoral, större ansvarskänsla och faktiskt bättre kommunikation.

Definiera värderingarna

I och med att pandemin har suddat ut gränserna mellan arbetsliv och privatliv ytterligare, är det många som nog känner ännu starkare att deras personliga värderingar behöver ligga i linje med dem som arbetsplatsen har.

När de flesta arbetsplatser och kontor öppnar upp igen, kan det därför vara en god idé att samla medarbetarna för en workshop eller liknande, där ni får möjlighet att se över och eventuellt definiera de värderingar som ni har satt upp för företaget. Här är det bra att reflektera och säkerställa att de mål som finns satta är förankrade med en meningsfullhet som dina medarbetare kan knyta an till.

Utgå från privatlivet vid utvecklingssamtalen

För att förstärka balans, meningsfullhet och jobba utefter värderade riktningar rekommenderar vi att anpassa utvecklingssamtalen utifrån respektive medarbetares förutsättningar. Tidigare satte man mål med en tydlig avgränsning mellan jobbrelaterade och privata mål. Att våga anpassa mål och utveckling utifrån medarbetarens privatliv är både modigt och i många fall nödvändigt.

Om en medarbetare exempelvis känner att hen genomgår en tuff period privat, kan det vara sunt att sätta målen på en rimlig nivå. På samma sätt kanske en annan medarbetare känner att detta är året då hen vill och kan växla upp, varpå målen sätts därefter. På det här viset visar du som arbetsgivare att du inte bara ser dina medarbetare, utan dessutom ger dem rimliga förutsättningar att nå sina respektive mål. Medarbetarna å sin sida får dessutom chans att leva efter sina värderade riktningar, vilket kommer minska stressen och sannolikt öka motivationen och skapa mer engagerade medarbetare. I vår produkt Operativ HR får du tillgång till både HR dokument och kan skapa effektiva processer för utvecklingssamtalen.

Engagerad och motiverad

Genom att ta reda på och leva utefter dina värderade riktningar kommer du skapa mer balans i tillvaron. Det gör dig mer motiverad och engagerad, vilket i sin tur skapar en känsla av meningsfullhet och förhoppningsvis så hittar du svaret på tungan samma tid som du behöver det.

Vill du veta mer om hur du kan engagera dina medarbetare och jobba med värderade riktningar? Missa då inte Wise Consultings kostnadsfria webinar ”Brave worklife 2.0” som går av stapeln den 6 oktober. Klicka här för att läsa mer och anmäla dig.

Relaterad produkt

Edge Library – Operativ HR

Edge Library – Operativ HR

Edge Library är ett digitalt HR-bibliotek som förenklar det operativa och stratgiska HR-arbetetskapat för dig som jobbar som chef eller personalansvarig.

Läs mer