Säkerställ trivsel och utveckling med performance management.

Performance management handlar om att styra och leda hela verksamheten mot uppsatta övergripande mål. Och att säkerställa att varje medarbetare bidrar på bästa sätt till det som är viktigast för verksamhetens framgång. Det innebär tydlighet kring mål samt att stötta, uppmärksamma och belöna goda prestationer. Med vår guide får du vägledning i hur du kommer igång med performance management i fyra enkla steg.

Performance management

De fyra stegen

  1. Definiera mål och KPI:er som mäter framgång
  2. Formulera teammål
  3. Tydliggör det individuella bidraget
  4. Visualisera, följ upp, fira och justera på resans gång.

Ladda ner guiden och kom igång!

I Library / Strategisk HR finns ett stort avsnitt om prestationshantering där du bland annat kan läsa mer om de fyra stegen för implementering samt utvärdering av prestation.

Ladda ner guiden och kom igång med Performance Management idag.

Ladda ner guiden och kom igång med Performance Management idag.