Så lyckas du med ledarskapsutvecklingen

Få vill ha en chef, men de flesta uppskattar en ledare. Oavsett inom vilken bransch man jobbar i finns alltid en organisatorisk strävan efter att utvecklas och öka tillväxten inom verksamheten. För att på bästa sätt lyckas behövs engagerade och inspirerande ledare som får medarbetarna att känna sig stimulerade och motiverade. Men hur jobbar man med ledarskapsutveckling, var ska man börja – och är det något för alla?

Utveckla cheferna i sitt ledarskap – steg för steg

Skapa starka ledare med utvecklingsinsatser.

Det finns många olika tillvägagångssätt när man ska utforma ett program för ledarskapsutveckling. Ett första steg bör dock vara att definiera vad det innebär att vara ledare i just din verksamhet samt vilka kompetenser och beteenden som ska vara gemensamma för samtliga ledare hos er. Här bör er verksamhetsidé och de övergripande målen stå i centrum, då dessa komponenter kommer att påverka vilka krav som ledarna behöver uppfylla. Är din organisation i en stor förändring krävs en typ av ledarskap, medan mer förvaltande verksamheter är i behov av andra ledaregenskaper.

Utforma formatet för utvecklingsinsatsen

När du har definierat vilka ledaregenskaper som krävs för din organisation och vilka kompetenser ledarna ska tränas i, är det dags att utforma ett upplägg eller format för utvecklingsinsatsen. Här kan det vara till fördel att ta kontakt med en extern leverantör som jobbar med chefs- och ledarskapsutveckling. På så vis får ledarna professionell guidning, men även att utomstående aktörer ser på verksamheten med andra ögon. Tänk på att det är viktigt att välja rätt leverantör, alltså den som förstår just era behov och kan leverera önskat resultat.

Alla ska med – eller?

Nu har du landat i den perfekta leverantören. Grattis! Nästa steg är att bestämma vilka som ska ingå i utvecklingsinsatserna. Eftersom de flesta verksamheter har olika nivåer på ledare (ledningsgrupp, avdelningschefer, gruppchefer, arbetsledare, teamledare med flera) behöver du överväga om dessa olika roller ska ingå i en homogen grupp eller separeras utifrån ledarnivå.

Det finns såklart både fördelar och nackdelar med båda alternativen. Fördelen med att exempelvis inkludera samtliga nivåer i en grupp, är att de tillsammans skapar en gemensam grund, vilket i sin tur gör att teamen stärks. Då kan nämligen de mer seniora ledarna dela med sig av sina erfarenheter och stötta de personer som är nyare i sina roller. Ett annat upplägg kan även vara att genomföra vissa delmoment i mindre grupper, anpassade efter sin ledarskapsnivå.

Slutligen; genomför och utvärdera

Efter att gruppindelningen och upplägget är satt, kan utvecklingsinsatserna genomföras. Beroende på hur långt programmet sträcker sig kan det ibland vara bra att utvärdera arbetet någon gång under programmet, för att på så sätt justera och förbättra vid behov.

Oavsett längd på ledarskapsutvecklingsinsatserna, bör du se till att utvärderingen av programmet genomförs direkt efteråt. Då har deltagarna upplevelsen färskt i minnet och utvärderingen blir därmed mer legitim. Ett smart tips är att även utvärdera effekterna efter en längre tid, exempelvis tre och sex månader. I den utvärderingen tittar ni på vilka förändringar som har skett utifrån de mål som sattes inledningsvis.

Missa inte medarbetarna

Titta inom organisationen, med stor sannolikhet finns det medarbetare som besitter ledarpotential. Uppmuntra dem att gå bredvid en chef eller ledare, antingen lite då och då eller under en bestämd period. På så vis kan även de som inte ens hade haft en tanke på att bli chef få upp ögonen för vad en framtida ledarroll kan innebära. För det kan ju även vara åt andra hållet; att de personer som du tror skulle passa som ledare inte alls själva är intresserade av den rollen.

Vill du veta mer om utveckling och framgång?

När det kommer till utveckling, ledarskapsutveckling och framgångsrecept finns det många bra tips att ta till sig. I tidigare publicerade insights skriver vi bland annat om hur du skapar framgång för medarbetarna och vad kompetensutveckling egentligen är.

I vår produkt Library / Operativ HR kan du dessutom ta del av fler handfasta tips om hur du skapar de bästa förutsättningarna för dina ledare. Här får du tillgång till marknadens största HR-bibliotek, med dokumentmallar, processer och beräkningar – allt du behöver för att göra ditt HR-arbete effektivt och smidigt. Är du redan en trogen kund? Grattis, då kan du logga in här!