Rekryteringsprocessen – få koll steg för steg

Att genomföra en rekryteringsprocess kan ta tid och kräva mycket fokus. Men blir det rätt, så är det en värd investering för organisationen. En felrekrytering däremot kan istället kosta mycket i onödan, i form av dubbla rekryteringskostnader, produktionsbortfall och missnöje hos kollegor och kunder. Här beskrivs rekryteringsprocessen från start till mål för att underlätta och ge tips till dig som ska rekrytera.

Få koll på rekryteringsprocessen

Få koll på rekryteringsprocessen med Library.

Rekrytering handlar så klart om att hitta rätt kandidat. Men en riktigt lyckad rekrytering tar även hänsyn till alla kandidater och organisationens varumärke. För att underlätta rekryteringsprocessen har vi på Edge tagit fram en enkel och smart steg-för-steg guide till vår produkt Operativ HR. I den kan du läsa mer om vilka som ska delta i vilka dela av processen, fördelar och nackdelar med att rekrytera själv kontra att ta hjälp av en partner. Du får även veta mer om förhandlingsskyldighet vid rekrytering samt hur du rekryterar utan att diskriminera.

rekryteringsprocessen

Rekryteringsprocessen i 10 steg

Rekryteringsprocessen beskrivs i vår produkt Operativ HR i 10 steg. Under respektive steg finns beskrivningar och förslag på olika aktiviteter som bör genomföras. Du får även länkar till relaterade lagar och olika dokumentmallar som kan hjälpa i rekryteringsarbetet. Vart efter att du genomför de olika stegen markerar du dem som slutförda och visualiserar på så sätt dina framsteg steg för steg.

 1. Behovsanalys
 2. Kravprofil
 3. Annonsering
 4. Urval
 5. Intervju
 6. Referenser
 7. Bakgrundskontroll och betyg
 8. Beslut
 9. Erbjuda tjänsten
 10. Tacka nej till övriga skillnader
rekryteringsprocessen

3 tips att tänka på inför en rekrytering

 1. Bra att tänka på inför intervjun
  I Operativ HR får du många tips på hur du blir riktigt bra på intervjuteknik. Ett av dessa är att använda en frågeguide. Med hjälp av denna säkerställer du även att alla kandidater får likvärdiga möjligheter att presentera sig. Den gör det också lättare för dig som intervjuar att jämföra kandidaterna i efterhand samtidigt som du även behåller den röda tråden i intervjun.
 2. Bra att tänka på gällande tester
  Tester i samband med rekrytering är ett komplement som kan öka möjligheterna att kartlägga och mäta en persons lämplighet för en viss tjänst. Olika typer av tester i kombination med en professionell och objektiv bedömning kan bredda beslutsunderlaget och identifiera de som är bäst lämpade för rollen. Du förbättrar din objektivitet och ökar träffsäkerheten i urvalet. Innan du genomför denna typ av tester så är det viktigt att du har en tydlig och utförlig kravprofil för tjänsten. På det viset vet du vad du ska mäta och inte. I Operativ HR kan du läsa mer om fördelar och nackdelar med att använda sig av olika typer av tester.
 3. Bra att tänka på gällande bakgrundskontroller
  En bakgrundskontroll syftar till att bedöma framtida risker med kandidaten. Genom en bakgrundskontroll verifieras uppgifter som lämnats i ett cv. Om du väljer att göra bakgrundskontroller är det viktigt att kunna motivera orsaken. Kontrollen får inte användas riktad till vissa grupper på ett sådant sätt att den blir diskriminerande. I Operativ HR kan du läsa mer om bakgrundskontroller och även de lagkrav som finns på registerkontroller.

Få koll på rekryteringsprocessen med Library – prova gratis nu!

Prova Library Gratis

Library

Få hjälp med rekrytering steg för steg – Prova gratis nu

I vår produkt Library / Operativ HR  får du tips och råd kring hela rekryteringsprocessen och andra viktiga saker att tänka gällande detta. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!