Få koll på reboarding efter långvarig frånvaro – 5 tips!

En medarbetare kan vara frånvarande från arbete under en lång tid av flera olika anledningar. Det kan till exempel handla om sjukskrivning, föräldraledighet eller annan tjänstledighet. I dessa fall är det viktigt att komma ihåg att medarbetaren fortfarande är anställd och en del av teamet. Inför en återgång till arbetet kan det vara bra att fundera över om det kan behövas någon form av reboarding. I den här texten får du 5 tips på hur du kan genomföra en reboarding av en medarbetare som kommer tillbaka efter långvarig frånvaro.

Få koll på reboarding efter långvarig frånvaro

Få koll på reboarding efter långvarig frånvaro

Reboarding – 5 tips

Beroende på hur länge medarbetaren har varit frånvarande, vilken roll medarbetaren har samt om det har skett större förändringar i organisationen kan behovet av reboarding se olika ut. Ofta är det dock bra att arbetsgivaren planerar någon form av reboarding. Här nedan kan du läsa våra 5 tips inför planerandet av reboardingen.

Prova Librrary gratis och läs mer om reboarding.

Prova Library Gratis

Library

1. Vilka förändringar har skett?

Fundera över vilka förändringar som skett på arbetsplatsen eller i organisationen som medarbetaren behöver informeras om.

2. Behövs kompetensutveckling?

Fundera över om det behövs kompetensutvecklande insatser för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt och säkert sätt.

3. Gå bredvid kollega?

I vissa fall kan det vara fördelaktigt att medarbetaren får gå bredvid en kollega för att komma in i arbetet igen – behövs det i ert fall?

4. Fadder?

Av samma anledning som punkten ovan kan det ibland vara bra att utse en fadder som även ser till att inkludera medarbetaren i sociala event på arbetsplatsen.

5. Avstämningar

Ha täta avstämningar med medarbetaren i början för att fånga upp hur det går, om medarbetaren behöver någon särskild hjälp eller stöd.

Vill du veta mer om reboarding av medarbetare som varit frånvarande under en längre period? I vår produkt Library / Strategisk HR får du ännu mer tips och information om detta. Läs till exempel mer om de olika tipsen ovan för att kunna genomföra en reboarding så bra som möjligt. Det finns även mycket material om relaterade områden såsom onboarding och kultur och värderingar. Skapa ett testkontoför Library / Strategisk HR och prova gratis i 7 dagar!