QUIZ: Hur bra koll har du på lönekartläggning?

Snabbtesta dina kunskaper med vårt quiz! Det är 6 korta (men lite trixiga) frågor och tar bara max 1 minut att besvara.