Process för årlig arbetsmiljöuppföljning

Minst en gång per år ska du som arbetsgivare göra en arbetsmiljöuppföljning enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet med detta är att granska det egna arbetsmiljöarbetet. På så sätt kan du säkerställa att ni uppfyller de krav som finns på er som arbetsgivare. Men hur gör man och var ska man börja?

arbetsmiljöuppföljning

Hur följer man på bästa sätt upp det årliga arbetsmiljöarbetet? Läs vidare och få koll.

Genom att granska bland annat handlingsplaner och rutiner, titta på uppgiftsfördelning och gå igenom förändrad lagstiftning identifierar du viktiga förbättringar som måste göras i arbetsmiljöarbetet. Kanske behöver arbetet ändras för att passa nya lagar? Eller kanske har någon viktig uppgift ramlat mellan stolarna?

I Edge:s produkt Library / Operativ HR finns en enkel guide som tar dig igenom hela processen för den årliga arbetsmiljöuppföljningen steg för steg. Genom att följa dessa får du praktisk vägledning i hur du ska göra samt stöd i arbetet att ta fram åtgärder och handlingsplaner.

arbetsmiljöuppföljning

Process för årlig arbetsmiljöuppföljning i 5 steg

I Library / Operativ HR beskrivs den årliga arbetsmiljöuppföljningen i 5 steg. Dessa är:

  1. Samla in information
  2. Genomomgång enligt checklista
  3. Sammanställ informationen
  4. Presentera för ledningen
  5. Åtgärder och handlingsplan
arbetsmiljöuppföljning

Under respektive steg får du guidning i vilka roller i organisationen som bör delta. Det kan till exempel vara HR, skyddsombud och ledning. Du får dessutom en utförlig beskrivning av vad som behöver göras. Under vissa av rubrikerna får du även användbara dokumentmallar såsom checklista för systematiskt arbetsmiljöarbete eller riskbedömning och handlingsplan för arbetsmiljö. Vart efter du genomför de olika stegen i processen kan du markera dem som slutförda och på så sätt visualisera dina framgångar med den årliga arbetsmiljöuppföljningen.

Få koll på ditt arbetsmiljöansvar som arbetsgivare med Library / Operativ HR.

Prova Library Gratis

Library

Vill du veta mer om arbetet med den årliga arbetsmiljöuppföljningen? Prova vår produkt Library / Operativ HR  helt gratis i 7 dagar. Här finns ett stort avsnitt om arbetsmiljö och flera användbara processer på temat. Så att du som arbetsgivare får full koll på arbetsmiljöansvaret. Skapa ett testkonto nu och prova gratis!