Personalekonomi – därför är det viktigt att räkna på HR

Personalekonomi innebär ett ekonomiskt tänkande kring organisationens medarbetare. Det kan också kopplas till hur de mänskliga resurserna kan användas på ett effektivt sätt. Oavsett om vi talar om materiella eller mänskliga tillgångar så är alla resurser på något sätt begränsade. Det gäller därför att hushålla med tillgångarna på bästa sätt och satsa på investeringar som ger hållbara resultat på lång sikt.

personalberäkningar

Har du koll på organisationens personalekonomi?

Med personalekonomiska beräkningar kan ledningen få bra underlag inför beslut som rör medarbetarna. Dessa beräkningar bör konstrueras så att de ekonomiska konsekvenser ett beslut får tydliggörs. Med hjälp av siffror som mäter medarbetarnas betydelse har personalekonomin också ett strategiskt värde. Beräkningar kan exempelvis användas för att informera externa investerare om värdet av medarbetarstyrkan.

Tre vanliga beräkningsområden

Att räkna på HR kan vara en utmaning. Främst eftersom det kan vara svårt att hitta vilka beräkningar som är relevanta och till nytta för organisationens verksamhet. För att hjälpa dig på traven med detta kommer här tre exempel på vanliga tillämpningsområden för beräkningar inom HR:

  1. Personalomsättning: Den totala kostnaden för personalomsättningen är ofta något som underskattas. Detta kan leda till ogrundade beslut av ledningen. Exempelvis kan stora värden försvinna när anställda med viktig kompetens lämnar organisationen och höga kostnader kan uppkomma i och med dyra introduktionsprogram för de nyanställda.
  2. Rekryteringskostnader: För att få en bild av kommande rekryteringsbehov kan sannolikheten för olika scenarion gällande organisationens tillväxt analyseras. Det är också betydelsefullt att analysera hur den framtida tillgången på kompetens kan komma att se ut. Om den kompetens som verksamheten har stora behov av minskar kan rekryteringskostnaderna öka i framtiden. 
  3. Utbildningsinvesteringar: När det gäller utbildningsinvesteringar så bör de vara tätt sammankopplade med verksamhetens mål och strategier. Metoden Return on investments (ROI) används ofta vid beräkningar av utbildningssatsningar. Till exempel kan avkastningen av en utbildningsinsats leda till färre kundklagomål vilket på sikt kan skapa nöjdare kunder och mer försäljning.

Bättre beslutsunderlag med personalekonomi och beräkningar för HR

I HR-arbetet är det viktigt att använda personalekonomiska beräkningar för att få bättre beslutsunderlag och skapa ökad förståelse för de ekonomiska effekterna av beslut. Ett råd är att alltid ha för vana att räkna på de personalrelaterade kostnaderna när organisationen ska göra förändringar eller satsningar inom HR-området.

Observera. Även i osäkra tider är det betydelsefullt att tillämpa personalekonomiska beräkningar. Exempelvis kan det nu i samband med coronaviruset handla om att räkna på vad olika handlingsalternativ kan ha för påverkan på personalkostnaderna.

Prova Library / Strategisk HR gratis i 7 dagar och få tillgång till våra beräkningsmodeller.

Library / Strategisk HR

Räkna på HR – prova Library / Strategisk HR gratis

I vår produkt Library / Strategisk HR kan du läsa mer om personalekonomi och hur du kan räkna på HR. Prova våra uppdaterade beräkningsmodeller med smart funktionalitet och räkna till exempel på personalomsättning, rekryteringskostnader, utbildningsinvesteringar, personalneddragningar och friskvårdssatsningar. Beräkningsmodellerna är framtagna i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.