People analytics – Välj rätt nyckeltal för HR

Att arbeta med nyckeltal innebär att de viktigaste HR-frågorna som framkommer genom verksamhetsstrategin bryts ner i konkreta nyckeltal. Dessa måste dessutom kunna mätas och följas upp över tid. Men hur väljer man på bästa sätt ut rätt nyckeltal för HR och hur tar man nyckeltalsarbetet vidare?

people analytics

Välj rätt nyckeltal för HR – få hjälp av Library / Strategisk HR

Nyckeltal används för att mäta och se resultatet inom olika områden eller efter särskilda händelser i organisationen. Med hjälp av relevanta nyckeltal kan HR alltså få viktiga insikter i verksamheten. Genom att analysera fler delar samtidigt, olika händelser och olika nyckeltal, kan samband upptäckas och på så sätt går det att styra verksamheten i rätt riktning. Detta brukar kallas för people analytics.

Varför nyckeltal för HR?

Att arbeta strategiskt med nyckeltal och people analytics innebär att hitta orsakerna till problem och inte bara mäta ett resultat. Detta gör att HR kan arbeta proaktivt för att få största möjliga verksamhetsnytta av olika satsningar. Men för att ett nyckeltal ska vara trovärdig finns det några viktiga saker att tänka på:

  • Mät sådant som är relevant och förståeligt.
  • Börja med enkla och lättbegripliga mått.
  • Titta på orsakerna och inte konsekvenserna.
  • Utför mätningar över en period som sträcker sig längre än 12 månader.
  • Ett nyckeltal är ett tal som är viktigt! Om ingen i organisationen bryr sig om talet så är det alltså inget nyckeltal.

Få koll på nyckeltal och people analytics med Library / Strategisk HR.

Prova Library Gratis

Library

Att arbeta med people analytics och nyckeltal för HR – 3 tips!

Det är inte helt lätt att veta vilka nyckeltal som är relevanta för den egna verksamheten eller hur man på bästa sätt jobbar med dem när de väl är satta. Därför har vi här sammanställt 3 tips som kan vara användbara i nyckeltalsarbetet.

1. Utgå från verksamhetsstrategin

Börja på rätt ställe och utgå från den övergripande verksamhetsstrategin när du ska ta fram nyckeltalen för HR. På så sätt bli nyckeltalen relevanta och det blir också enklare att se nyckeltalens nuvärde samt vad det önskade värdet är framöver.

2. Sätt upp en handlingsplan

För att förenkla det löpande arbetet med nyckeltalen är det bra att sätta upp en handlingsplan, denna kan vara densamma som verksamhetens HR-plan om det finns en sådan. På så sätt vet du även att nyckeltalen fortsatt är relevanta samt att det finns en förankrad plan för hur de ska följas upp och kommuniceras i verksamheten.

3. Ta reda på orsaken till utfallet

Det är viktigt att inte stirra sig blind på det kvantitativa resultatet av nyckeltalsarbetet utan att försöka ta reda på orsaken. Det handlar alltså mer om att ta reda på varför något är som det är snarare än hur det ser ut. Genom att hitta orsakerna får man stora möjligheter att styra verksamheten åt rätt håll och därigenom så effektivt som möjligt uppnå de önskvärda resultaten.

Vill du veta mer om nyckeltal för HR?

I vår produkt Library / Strategisk HR kan du läsa mer om people analytics, nyckeltal och HR. Du får till exempel veta mer om vad som gäller för olika typer av nyckeltal (till exempel belöningsnyckeltal, jämställdhetsnyckeltal, kontrollnyckeltal och nyckeltal för rapportering). Du får även exempel på ett stort antal konkreta nyckeltal med definition, vad de visar på samt vad de har för eventuella styrkor och svagheter. Läs bland annat om nyckeltal för personalomsättning samt kostnaden för sjukfrånvaro.

Vill du veta mer om nyckeltal för HR? Prova Library / Strategisk HR gratis i 7 dagar. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Skapa ditt testkonto här och var igång inom några minuter.