Få koll på onboardingprocessen i 7 steg

Den första tiden på en ny arbetsplats är – som du säkert redan vet – väldigt viktig för att medarbetarens motivation, prestation och benägenhet att stanna hos er ska bli så hög som möjligt. En nyckelfaktor i att få medarbetaren att trivas hos er samt att snabbt komma in i arbetet är onboardingprocessen. Onboardingen är även ett bra tillfälle att testa och utvärdera den nya medarbetaren. Se därför till att planera väl inför onboardingen – i den här texten går vi kortfattat igenom hela onboardinprocessen steg för steg.

Få koll på onboardingprocessen

Hjälp nya medarbetare att snabbt komma in i organisationen med en onboardingprocess.

I vår produkt Library / Operativ HR finns ett mer utförligt förslag på hur processen för onboarding kan se ut. Processen är uppdelad i 7 steg, från preboarding till vad som händer innan provanställningen tar slut. I Library / Operativ HR kan du markera stegen som slutförda vartefter du blir klar med dem och du får även extra vägledning i form av användbara mallar (till exempel mall för medarbetarpolicy samt mall för uppföljning av nyanställda).

onboardingprocessen

Onboardingprocessen i 7 steg

1. Preboarding

Onboardingprocessen börjar redan när kontraktet skrivs. Beroende på startdatum kan det dröja flera månader innan den nya medarbetaren börjar sin nya tjänst. Genom att hålla kontakten under denna period kan ni säkerställa att den entusiasm och det engagemang som ofta finns inför ett nytt jobb behålls. I Library / Operativ HR finns förslag på olika sätt att hålla kontakten.

2. Utse fadder

Det kan vara bra att utse en fadder som har i uppgift att se till att den nya medarbetaren blir väl omhändertagen den första tiden. I fadderns uppgifter ingår bland annat att svara på frågor och att involvera den nyanställde i verksamheten och arbetsgruppen på ett socialt plan.

3. Sätt ihop introduktionsprogram

Ett par veckor innan den nya medarbetaren börjar är det dags att sätta ihop ett introduktionsprogram för dels den första dagen, dels de första veckorna. Introduktionsprogrammet bör innehålla de aktiviteter som den nya medarbetaren ska delta i för att lära känna verksamheten, kollegor och arbetsuppgifter. I Library / Operativ HR får du mer information om vad som bör finnas med i ett introduktionsprogram samt en användbar mall för detta.

4. Förbered inför första dagen

Att komma till en ny arbetsplats för första gången kan vara nervöst. För att underlätta för medarbetaren är det bra att se till att arbetsplatsen är förberedd och att det finns en genomtänkt plan för den första tiden. Förslag på saker att förbereda är bland annat att kontakta den nya medarbetaren och informera om den första dagen, ställa iordning arbetsplatsen, beställa en välkomstblomma och påminna teamet om den nya kollegan som snart börjar.

5. Medarbetarens första dag

Det viktigaste med den första dagen är att få medarbetaren att känna sig välkommen och väl omhändertagen. Närmsta chefen bör ta emot den nya medarbetaren och presentera hen för kollegor samt visa runt i lokalerna. Se till att den nya medarbetaren har sällskap under lunchen och boka gärna in en välkomstfika under dagen. Det är även bra om närmsta chef samt den utsedda faddern är tillgängliga hela dagen för eventuella frågor.

6. Avstämning och uppföljning

I början av anställningen är det bra att ha täta avstämningar för att säkerställa att alla eventuella frågor fångas upp och besvaras så snart som möjligt. I början bör avstämningarna ske minst en gång i veckan – eventuellt ännu oftare beroende på roll och behov. Tänk även på att det är svårt att ta till sig all information på en gång och det kan alltså finnas saker som bör förtydligas eller förklaras på nytt. I Library / Operativ HR finns en lista på vad nya medarbetare bör ha fått introduktion i.

7. Innan provanställningen tar slut

Det är vanligt att tillsvidareanställningar inleds med en provanställning. Om inte provanställningen avslutas löper den vidare som en tillsvidareanställning. Att få en bekräftelse på att anställning övergår till en tillsvidareanställning är oftast uppskattat av medarbetaren. Tänk också på att fråga er nya medarbetare om hur onboardingen upplevdes. På så sätt får ni möjligheten att förbättra processen till nästa gång.

Vill du veta mer om onboardingprocessen och nyanställning? I vår produkt Library / Operativ HR får du ännu mer tips och information om detta. Du kan till exempel läsa mer om och få tips kring hur du på bästa sätt kan hantera en onboarding som sker på distans eller helt digitalt.