Nyheter i Pay Analytics – enkel lönekartläggning och löneanalys

Alla organisationer måste varje år genomföra en lönekartläggning för att upptäcka eventuella osakliga löneskillnader mellan könen. Organisationer med minst tio anställda har också krav på sig att dokumentera arbetet med lönekartläggningen. Pay Analytics är vårt kompletta verktyg som tar dig igenom hela lönekartläggningsprocessen och hjälper dig att uppfylla lagens krav.

Lönekartläggning med Pay Analytics

Enkel lönekartläggning och löneanalys med Pay Analytics

Lönekartläggningens syfte är att säkerställa att det inte finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. För oss på Edge är det därför viktigt att arbetet med lönekartläggningen är så enkelt som möjligt – så att lönekartläggningen verkligen blir av och genomförs varje år. Därför har vi vidareutvecklat vårt lönekartläggningsverktyg, Pay Analytics, med en rad nya funktioner som hjälper dig i ditt lönekartläggningsarbete.

Nyheter i Pay Analytics

 1. Se organisationens lönestrukturer
  En funktion som visar lönestrukturer kopplat till kraven i arbetet och som gör det möjligt att jämföra olika gruppers medellöner. Funktionen kan även användas för att se om lönesättningen följer hur organisationen har värderat sina grupper och hur lönespannet ser ut i de olika grupperna.
 2. Koncernövergripande lösning
  En koncernlösning som möjliggör hantering av flera bolags lönekartläggningar finns nu tillgänglig. Detta underlättar hanteringen för dig som är ansvarig för flera lönekartläggningar inom en koncern då du kan hantera alla bolag i samma system och dessutom se koncernens resultat på en aggregerad nivå.
 3. Dashboard med sammanfattning av resultat
  En lättöverskådlig dashboard med sammanfattning av huvudresultaten i lönekartläggningen. Graferna, diagrammen och de sammanfattande tabellerna kan användas för att presentera resultatet för till exempel ledningsgrupp, samverkansgrupp och övriga i verksamheten.
 4. Spara och kopiera tidigare års lönekartläggningar
  Nu är det möjligt att spara sin lönekartläggning från år till år. Det går även att kopiera tidigare kartläggningar och att hantera flera olika arbetsvärderingar för att kunna testa olika utfall.

Få hjälp av en erfaren konsult inom lönekartläggning

Det kan kännas svårt att komma igång med sin lönekartläggning trots att Pay Analytics gör det enkelt. Därför erbjuder vi både konsultstöd och en e-utbildning till dig som vill ha hjälp på vägen. Vill du till exempel ha hjälp i delar eller hela lönekartläggningsarbetet? Eller behöver du någon som leder samverkan eller arbetsvärderingsmomentet? Ta hjälp av en av våra erfarna konsulter. Kontakta oss så berättar vi mer.