Nya regler om ersättning till arbetsgivare för sjuklönekostnader

Regeringen har tidigare presenterat förslag om att arbetsgivare ska kompenseras för sina sjuklönekostnader under april och maj månad 2020 (detta går att läsa om i TIAN 2020 nr 5). I en förordning har nu de nya reglerna konkretiserats och formulerats.

sjuklönekostnader

Läs om de nya tillfälliga reglerna för sjuklönekostnader

Ersättning för sjuklönekostnader

De nya tillfälliga reglerna innebär att arbetsgivaren ska få ersättning för sina sjuklönekostnader, inklusive arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.

Arbetsgivaren ska redovisa sina sjuklönekostnader på sin månatliga arbetsgivardeklaration. Det är därefter Försäkringskassan som fattar beslut om ersättningen. Ersättningsbeloppet krediteras sedan av Skatteverket på arbetsgivarens skattekonto.

De nya och tillfälliga ersättningsreglerna

De nya och tillfälliga ersättningsreglerna gäller från och med den 1 april. Regeringen har tidigare meddelat att ersättningen för sjuklönekostnaderna ska avse april och maj månad.

Övriga rubriker i TIAN Nyhetsbrev 2020 nr 6

  • Lagnyhet: Nya regler om sjukpenning vid karensavdrag
  • Lagnyhet: Nya regler i sjuklönelagen om läkarintyg
  • Lagnyhet: Nya regler för stöd vid korttidsarbete
  • På gång: Förslag om utvidgad tillträdesrätt för regionala skyddsombud
  • Från Arbetsdomstolen: Familjeundantaget i lagen om anställningsskydd
  • Från Arbetsdomstolen: Lönefordran och brott mot semesterlagen
  • Från Arbetsdomstolen: Utnyttjande eller röjande av företagshemlighet

Law

Detta är ett utdrag från Law / TIAN Nyhetsbrev nummer 6 – 2020. Med Law / TIAN Nyhetsbrev får du Tommy Iseskogs omvärldsbevakande nyhetsbrev med fokus på arbetsrätten. Utkommer 21 gånger per år. Prova gratis i 7 dagar.

Tommy Iseskog

Tommy Iseskog

Arbetsrättsexpert, författare & föreläsare / Arbetsrättsliga området