Mindre snack och mer verkstad – 5 tips för ditt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöarbete förknippas ofta med arbetsskador och skyddsronder. Det är ett tungt ok av ansvar och dokumentationskrav för arbetsgivare, och något som måste göras – för att inte få vite av Arbetsmiljöverket. Men gör ni detta på rätt sätt?

Arbetsmiljöarbetet är dock redan högt på agendan hos många organisationer, det uttrycks bara på ett annat sätt och i betydligt mer snofsiga och affärsmässiga termer. I sina mål och visioner uttalar många organisationer att de vill vara en attraktiv arbetsgivare. Alla vill bygga framgångsrika och hållbara verksamheter och bland de uttalade värdeorden ligger bland annat engagemang, respekt och ansvar i topp, det vill säga grundstenarna i att skapa en sund arbetsplatskultur. Alltså är arbetsmiljöarbetet redan högt prioriterat hos många. Eller är det bara för syns skull? Är det floskelbingo eller menar vi allvar?

I en utvecklingsprocess måste man först komma till insikt. Sen måste man acceptera. Först därefter kan man få till stånd en förändring. Ingen har väl undgått att inse att vi, på många håll, har normaliserat ett fruktansvärt arbetsklimat med trakasserier och tystnadskultur som stadiga pelare nerkörda rätt långt i marken. Insikten är nådd. Men har vi accepterat att vi (nästan) alla har varit delaktiga i detta hemska, genom att vi inte stått upp och tagit ställning? Vi har ha vetat, men inte sagt ifrån.

Då är det dags för förändring. Att ändra på något, göra skillnad, gå från ord till handling. Mindre snack (och floskler) och mera verkstad helt enkelt.

Några konkreta tips om arbetsmiljöarbete!

1. Praktisk träning i civilkurage/mod

Håll återkommande workshops i varje enskilt arbetslag/team om ”skrota tystnadskulturen/mod att säga ifrån”. Ta minst en heldag utanför arbetsplatsen med professionell ledare där det är många praktiska övningar med konkreta case, situationer, uttalanden och så vidare att jobba med. Bygg in temat i introduktionsprogrammet. Ha alltid med det i alla ledarutvecklingsprogram och glöm för allt i världen inte att ledningsgruppen måste ut först!

2. Chefens viktigaste arbetsuppgift – vara en förebild

Belöna chefer enbart efter hur de lever organisationens värderingar, som självklart är nedbrutna i konkreta förväntade beteenden. (Dessa ska dessutom vara implementerade i rekryterings-, introduktions-, utvecklings- och lönesättningsprocessen.)

3. Rekrytera bara personer som kan säga nej

Rätt kompetensen ”säga ifrån, säga nej och sätta gränser” i kravprofiler vid rekrytering och som lönekriterium. Utöver att detta behövs för att skrota tystnadskulturen så är det dessutom en av de viktigaste nya kompetenserna som dagens arbetsliv ställer på oss enligt forskaren Christin Mellner, Stockholms Universitet, för att klara av dagens gränslösa arbetsliv utan att det leder till ohälsosam stress.

I bondesamhället slutade vi jobba när solen gick ner. Under industrialismen slutade vi jobba när klockan i fabriken ringde. Det var yttre faktorer som satte gränsen för när jobbet var slut. Idag har vi teknik som möjliggör att vi kan arbeta var och när vi vill. Vi har förtroende, stort ansvar och får vara med att utveckla verksamheten. Inga yttre faktorer sätter gränsen för när arbetet är slut – vi måste göra det själva nu. Och det är inte lätt.

4. Inför ego-timme

Gör som kommunikationsbyrån Panang i Falun och inför en ego-timme (de kallar det livsvårdstimme) i veckan – en timme på betald arbetstid att göra saker som får en att må bra. Alltså de där rent egoistiska sakerna som är de första vi prioriterar bort när vi får ont om tid. Men som är så viktiga för ett långsiktigt välmående och god hälsa. Kan vara museibesök, måla mandala, hämta barn tidigare och ta en glass i solen. Kanske kan vara långlunch med en vän, läsa en bok eller göra den där avslappningsövningen som man vet att man borde men aldrig ”hinner med” annars. Eller sitta rakt upp och ner och reflektera. Det handlar om flygplansmetoden. Du måste först sätta på syrgasmasken på dig själv – innan du kan hjälpa andra.

5. Kräv ansvar av alla

Det är inte bara arbetsgivaren eller chefen som har ansvar för arbetsmiljön. Alla har ett ansvar, och då menar jag inte bara att följa säkerhetsföreskrifter och använda skyddsutrustning. Vi är ju alla varandras arbetsmiljö. Att vi har schyssta kollegor är dessutom en av de viktigaste friskfaktorerna. Det är viktigare än bra lön, visar undersökningar. Det är ju dessutom faktiskt lagligt reglerat. I anställningsavtalet ingår en underliggande skyldighet att samarbeta, det vill säga att bidra till bra stämning genom ett respektfullt bemötande. Varför är vi inte tydligare med detta? Skriv in de underliggande skyldigheterna i anställningsavtalet redan från början och säkerställ så att alla förstår sitt eget ansvar för arbetsmiljön.

Självklara förutsättningar, som knappt ens måste nämnas, är förstås att det finns ekonomiska och andra resurser samt att ledningen i både ord och handling är förebilder, står bakom och prioriterar detta arbete på allvar. Men som sagt, det behöver inte ens nämnas.

I Edge:s digitala HR-stöd Library / Operativ HR finns ett stort avsnitt om arbetsmiljö för dig som vill läsa mer om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Malin Ung

Malin Ung

Senior HR-konsult / HR Skills