Medarbetarengagemang när många jobbar hemifrån

Hur håller du som chef engagemangsnivån och motivationen uppe bland medarbetarna när många fortsätter att jobba hemifrån? En undersökning från vårt systerbolag Brilliant Future visar att distansarbete faktiskt inte påverkat personalens medarbetarengagemang nämnvärt. Majoriteten som tillfrågades i undersökningen upplever även att deras chefer har agerat på ett bra sätt under krisen. För att behålla och kanske till och med öka engagemangsnivån framöver har vi på Edge sammanställt 3 saker att tänka på.

medarbetarengagemang

Hur behåller man medarbetarengagemanget när många jobbar hemifrån?

1. Se till att medarbetarna upplever att de verkligen bidrar till verksamheten

En av de viktigaste faktorerna till engagemang när man jobbar på distans är att man upplever att man har förutsättningar för att bidra till verksamheten på ett effektivt sätt. Här behöver chefer och ledning se till att medarbetarna har tillgång till den information de behöver, men också säkerställa att samarbetet kollegor emellan fungerar bra.

2. Vikten av ett bra ledarskap

Ytterligare en viktig faktor till engagemang i organisationen är ett bra ledarskap. Organisationens chefer måste se till att deras ledarskapsinsatser fungerar, trots den nya arbetsmiljön med distansarbete och ett eventuellt nytt läge för organisationen som helhet. Chefens uppdrag blir då att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att engagemanget ska kunna bibehållas och växa. Detta kan göras genom att agera förebilder, måla upp målbilder för att tydliggöra var vi är idag och vart vi ska, delegera ansvar samt skapa delaktighet och involvering.

3. Balansen mellan jobb och fritid

En till utmaning med att till stor del jobba hemifrån kan vara att hitta en sund balans mellan jobb och fritid då denna gräns lätt tenderar att suddas ut. Brilliant Futures undersökning visade att 30 procent av de tillfrågade uppgav att de har svårt att skilja mellan jobb och fritid när en stor del av arbetet sker hemifrån. Det är därför en bra idé att synliggöra organisationens syn på hur balansen mellan arbete och tid för familj och fritid ska fungera vid hem- eller distansarbete samt att uppmuntra till självledarskap och ett coachande och nyfiket förhållningssätt för att undvika ohälsa.

Få koll på medarbetarengagemang och distansarbete med Library

Prova Library Gratis

Library

Läs mer om medarbetarengagemang och distansarbete i Library – Prova gratis

I Edge:s produkter Library – Operativ HR  och Library ­­– Strategisk HR får du fler tips och råd om hur du kan jobba med medarbetarengagemang i din organisation. Här beskriver vi även vad som är viktigt att tänka på vid distansarbete samt vilket ansvar du som arbetsgivare har för den nya arbetsmiljön i hemmet. Skapa ett testkonto och prova helt gratis i 7 dagar!