Mall för utvecklingssamtal

Håll motiverande utvecklingssamtal med medarbetarna. Förbered dig med vår mall.

Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarsamtalet, utvecklingssamtalet, eller vad ni väljer att kalla det är ett viktigt verktyg för att säkra medarbetarens engagemang, motivation och kompetens. Men vilka frågor bör ställas? Använd vår mall för tips och råd. Genomför samtalen en gång per år, gärna oftare, och glöm inte att följa upp.

Utvecklingssamtal

Ladda ner mallen för utvecklingssamtal

Mallen är ett exempel på ett dokument från våra digitala produkter Library och Portal.

Här kan du ladda ner vår mall för utvecklingssamtal.

Här kan du ladda ner vår mall för utvecklingssamtal.