Mall för semesterlista

Var ute i god tid när du ska planera inför kommande semester. På så sätt kan så många medarbetare och chefer som möjligt bli nöjda. Och komma tillbaka riktigt utvilade när det är dags. Ta hjälp av vår semesterlista.

En semesterlista där organisationens medarbetare kan fylla i sina önskemål är nästan oumbärlig för att kunna planera semestern. Men hur ska en semesterlista utformas? Ta hjälp av vår enkla mall för att snabbt skapa ett dokument som är lätt att använda för både chefer och medarbetare.

Ange dina uppgifter nedan för att ladda ner dokumentet.

Mall för semesterlista

Ladda ner vår mall för semesterlista.

Ladda ner mallen för semesterplanering

Mallen är ett exempel på ett dokument från vår digitala produkt Library.

Planera inför semestern. Här kan du ladda ner vår mall för semesterlista.