Mall för rehabiliteringsplan

Få er rehabiliteringsplan på plats. Om det värsta händer och en medarbetare blir sjuk.

Den 1 juli 2018 förstärktes reglerna i socialförsäkringsbalken, med tydligare krav på arbetsgivare att tidigt upprätta en skriftlig plan för återgång i arbetet. Om en medarbetare blir långvarigt sjuk och inte kan arbeta behöver du alltså enligt lag ha en rehabiliteringsplan på plats. En rehabiliteringsplan, eller plan för återgång i arbete, är ett stöd för rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta att få medarbetaren tillbaka i arbete. Hälsa och välmående är viktiga byggstenar för en välfungerande organisation. Ladda ner vår enkla mall för rehabiliteringsplan för en trygg och frisk arbetsplats.

Rehabiliteringsplan

Ladda ner mallen för plan för återgång i arbete

Här kan du ladda ner vår mall för plan för återgång i arbete att använda i din organisation. Mallen är ett exempel på ett dokument från våra digitala produkter Library / Operativ HR och Law / Arbetsrätt Expert.

Här kan du ladda ner vår mall för rehabiliteringsplan - plan för återgång i arbete.

Här kan du ladda ner vår mall för rehabiliteringsplan – plan för återgång i arbete.