Lönekartläggningens strategiska mervärden. För rättvisa löner mellan könen.

Den 1 januari 2017 blev det lagkrav på organisationer att årligen genomföra en lönekartläggning. Det finns många goda skäl till detta där det uppenbara är att motverka osakliga löneskillnader för en jämställd arbetsmarknad fri från diskriminering. Trots det kan lönekartläggningsprocessen upplevas som belastande och svår. Men med rätt kunskap och verktyg blir det både enkelt och värdeskapande. I den här guiden belyser vi lönekartläggningens vinster och mervärden. Du får argument och konkreta exempel på hur du kan besvara invändningar och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare med rättvisa löner.

Strategiska mervärden lönekartläggning

Ladda ner vår guide och läs om strategiska mervärden från er lönekartläggning

Guiden beskriver lönekartläggningsprocessen. Vår produkt Pay Analytics hjälper dig att själv enkelt göra en lönekartläggning i din organisation.

Ladda ner guiden och lär dig mer om lönekartläggningens strategiska mervärden.

Ladda ner guiden och lär dig mer om lönekartläggningens strategiska mervärden.