Hur kan HR använda sociala medier? Ta hjälp av vår guide till social rekrytering.

Social rekrytering handlar om mer än att använda sociala plattformar för rekrytering. Det handlar om att flytta varumärket, nätverket och aktiviteterna till en plats på nätet. Inte bara för att rekrytera utan för att bygga nätverk och relationer som kan vara användbara också för framtiden. Men var är det bäst att börja? Och vilka kanaler passar dig och dina potentiella medarbetare? Här hittar du en introduktion till några av de största sociala medierna och får tips och förslag på hur du kan komma igång och vad du bör tänka på vid social rekrytering för att möta medarbetarna där de är.

Social rekrytering

Ladda ner guiden och kom igång!

Library / Strategisk HR finns ett stort avsnitt om sociala medier för rekrytering där du bland annat kan läsa mer om hur HR kan använda LinkedIn, Facebook, Twitter och Instagram.

Ladda ner guiden och lär dig mer om hur HR kan använda sociala medier och social rekrytering.

Ladda ner guiden och lär dig mer om hur HR kan använda sociala medier och social rekrytering.