Håll koll på dina personalkostnader och personalsatsningar

En av de största kostnaderna du som arbetsgivare har är de för dina anställda, dina personalkostnader. Det är därför angeläget att ha koll på alla personalrelaterade kostnader men också att räkna ut vad satsningar eller organisatoriska förändringar kan komma att innebära i pengar. Att tillämpa siffror på medarbetarna är en stor utmaning, främst eftersom det gäller att ta fram relevanta beräkningar som är i linje med organisationens verksamhet i stort.

personalkostnader

Få koll på dina personalkostnader med våra beräkningsmallar

Vad kostar din personalomsättning?

Personalomsättning kan bli synnerligen kostsamt för organisationer som inte har kännedom om vad personalförändringen verkligen kostar. Genom att räkna på hur mycket pengar som kan hänföras till personalomsättningen kan bättre underlag tas fram inför beslut för att få ner kostnaderna. Nedan nämns exempel på fyra delar att tänka på vid beräkning av kostnader för personalomsättningen:

  1. Rekrytering – En kostnad att räkna på är vad själva nyrekryteringen kostar, det vill säga allt från att publicera en annons, bearbeta ansökningar, genomföra intervjuer och referenstagning till att skriva kontrakt.
  2. Onboarding – En annan del som bör tas med i beräkningen är kostnaden för onboarding, alltså själva introduktionen av den nyanställde. Det kan handla om introduktionsutbildning, handledning eller övrigt stöd vid anställningens början.
  3. Upplärning – Den tid det tar tills den anställde är uppe i full produktion kan variera från bara några dagar till flera månader. Kostnaden för minskad effektivitet under upplärningsfasen är en del som är bra att räkna på.
  4. Avveckling – En kostnad som också bör mätas är den som uppstår kopplat till den tidigare medarbetaren som avslutar sin anställning. Bland annat kan det handla om effektivitetstapp under uppsägningstiden. 

Kostnadsberäkningar – beslutsunderlag för HR och chefer

Som arbetsgivare är det viktigt att kunna argumentera i personalekonomiska termer. Ett tips är därför att alltid ställa några ekonomiska frågor och räkna på kostnaderna varje gång din organisation står inför förändringar eller investeringar inom HR. Med personalekonomiska beräkningar får ledningen ett bra beslutsunderlag i frågor som rör medarbetarna och koll på de ekonomiska konsekvenserna av ett beslut.

Observera. Även i kristider är det viktigt att räkna på både era personalkostnader och satsningar. I samband med coronaepidemin så kan det exempelvis handla om att räkna på vad tillfällig överkapacitet kostar och värdet av att behålla de anställda tills det vänder.

Nyhet i Library / Operativ HR – nya beräkningsmodeller för personalkostnader

I produkten Library / Operativ HR har vi tagit fram flera uppdaterade beräkningsmodeller med nytt utseende och smart funktionalitet. Här kan du till exempel enkelt räkna ut kostnad för en anställd, personalomsättning, sjukskrivningar, neddragningar, friskvårdssatsningar och utbildningsinvesteringar. Genom att använda funktionen Simulera exempel i varje beräkning kan du snabbt komma igång.

Prova Library gratis i 7 dagar.