Frigör tid för strategiskt HR-arbete. Inspiration från Svenska Turistföreningen.

Svenska Turistföreningens HR-strategi bygger på fyra fokusområden för att stötta verksamheten. Ett av fokusområdena är digitalisering där Portal utgör en central roll.

I kundcaset beskriver Madelene Granath och Martina Wiklert:

  • Hur det strategiska HR-arbetet fått fart
  • Hur chefernas självständighet och HR-kompetens ökat
  • Vilka positiva effekter det gett verksamheten
Kundcase STF strategiskt hr-arbete

Ladda ner kundcaset med STF

Här kan du ladda ner kundcaset och inspireras av Svenska Turistföreningens strategiska HR-arbete med Portal.

Här kan du ladda ner kundcaset vi gjort tillsammans med STF, Svenska Turistföreningen.

Här kan du ladda ner kundcaset vi gjort tillsammans med STF, Svenska Turistföreningen.