Få hjälp i processen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Att säga upp medarbetare på grund av arbetsbrist är förstås en jobbig process för de som berörs, men även för chefer och de kollegor som blir kvar. I vårt HR-stöd Operativ HR finns en process som guidar dig genom hela förloppet, från planering av organisationsförändringen till hur du på bästa sätt hanterar övriga medarbetare.

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Få hjälp med hela processen för uppsägning på grund av arbetsbrist

I processen för uppsägning på grund av arbetsbrist får du bland annat tips på hur du kommunicerar med verksamheten, vilka lagar du som arbetsgivare måste förhålla dig till, vilka inom organisationen som bör involveras och på vilket sätt samt möjlighet att skapa kalenderaktiviteter för de olika delarna i processen.

Process för uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist i 9 steg

Processen för uppsägning på grund av arbetsbrist är uppdelad i 9 steg. Vart efter att du genomför de olika stegen kan du markera dem som slutförda och se hur processen fortskrider på ett överskådligt sätt. Processen är uppdelad i följande steg. Där du under respektive del får hjälp med de underaktiviteter som bör genomföras.

  1. Planera organisationsförändringen
  2. Utred omplaceringsskyldigheten
  3. Förbered förhandling
  4. Varsel till Arbetsförmedlingen
  5. Upprätta turordningslista
  6. Förhandla med arbetstagarorganisationer
  7. Genomför uppsägningar
  8. Aktiviteter under uppsägningstiden
  9. Hantera övriga medarbetare
Process för uppsägning på grund av arbetsbrist

Vem har ansvaret för delarna i processen?

Er organisationsstorlek och struktur avgör vem som är ansvarig för stegen i processen. För organisationer där det finns en HR-funktion bör HR vara med i hela processen och dela ansvaret med VD och närmaste chef. I mindre organisationer kan ansvarig person i alla olika steg vara VD. Medan det i större företag kan vara närmaste chef som har ansvar för delar i processen.

Prova processen för uppsägning på grund av arbetsbrist gratis.

Library

Library / Operativ HR

Få hjälp med uppsägning på grund av arbetsbrist – Prova processen gratis

I vår produkt Library / Operativ HR  får du tips och råd kring hela processen och andra viktiga saker att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Skapa ett testkonto och prova gratis i 7 dagar!