Digital onboarding – Lyckas med starten på medarbetarresan online

Det blir allt vanligare att vid rekrytering genomföra en digital onboarding eller onboarding på distans. Detta kan medföra en del utmaningar både för arbetsgivare och medarbetare, men det behöver inte vara något negativt om du som arbetsgivare förbereder dig på ett bra sätt.

Tips för digital onboarding

Få tips på hur du lyckas med digital onboarding

Den ökade digitaliseringen och de förändrade förutsättningar det medför har gjort att vi på Edge genomfört flera onboardingprocesser digitalt. Vi har tagit en pratstund med en av våra nya medarbetare som fått en digital start på sin medarbetarresa. Här berättar han om sina erfarenheter hittills.

Hur var det att vara med om en digital onboarding?

− Det har varit en spännande och intressant utmaning som har gett bra resultat. Jag har tidigare erfarenhet av att jobba digitalt, vilket gjorde att situationen inte blev alltför främmande. Jag fick en bra övergripande insyn i min roll, mina kollegors roller och hur organisationen fungerar.

Tips!
Det är viktigt att ta hänsyn till era nya medarbetares digitala mognad. Ställ frågor, läs av situationen och säkerställ på så sätt att medarbetaren får det stöd hen behöver.

Läs mer om digital onboarding i Library. Prova gratis i 7 dagar!

Library

Vad var viktigast för dig för att så snabbt som möjligt komma igång på din nya arbetsplats?

− Det viktigaste var att få tillgång till all relevant information som ger en övergripande bild av hur organisationen fungerar och min roll i detta. I mitt fall gjordes det genom att jag fick tillgång till strategier, planer, data och givetvis genom diskussioner med kollegor. Genom dessa diskussioner blev jag också snabbt en del av teamet, vilket var väldigt viktigt.

Tips!
Säkerställ att era nya medarbetare snabbt får träffa (över till exempel Zoom, Teams eller Google Hangouts) och börja lära känna nyckelpersoner i organisationen. Det bidrar till att medarbetaren snabbare får förståelse för er som organisation, men även på vilka sätt hen förväntas bidra.


Vad tror du är bra att tänka på som kollega till en ny medarbetare som onboardas digitalt?

− Försök att se på situationen ur den nya medarbetarens perspektiv, på så sätt kan du enklare förstå hur medarbetaren vill bemötas och vad medarbetaren behöver för att komma in i teamet. Var även gärna den nya medarbetarens kompis och se till att kontinuerligt fråga hur hen mår, vad hen har haft för sig och beröm för alla framgångar, små som stora.

Tips!
Involvera kollegor och teammedlemar i onboardingen. En onboarding fokuserar naturligt på den nya medarbetaren. Men glöm inte bort övriga teamet. Engagera även dem och säkerställ att du vet vad de behöver för att kunna vara delaktiga i introduktionen och få er nya medarbetare att känna sig ordentligt välkomnad.