Coronaviruset – vad behöver arbetsgivare tänka på?

Efter att Coronaviruset börjat sprida sig kan frågor och funderingar dyka upp som du som arbetsgivare behöver ta ställning till. Det kan gälla både medarbetare som kommer hem från resa och medarbetare som ska iväg på resa. I dagsläget avråder Utrikesdepartementet, UD, från resor till vissa drabbade områden i Kina (fastlandet inklusive Hongkong), Iran, Sydkorea och Italien. Läget kan dock snabbt förändras. Att följa utvecklingen på UD:s webbplats är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om aktuellt läge.

Hur hanterar du som arbetsgivare Coronaviruset?

Coronaviruset, 2019-nCoV eller COVID-19 som det också heter, är i Sverige klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Men vad innebär det för dig som arbetsgivare? Vad ska du tänka på gällande medarbetare som varit eller ska resa utomlands? Kan arbetsgivaren tvinga en medarbetare att isolera sig efter utlandsvistelse? Alla dessa frågor besvaras i vår produkt Library / Operativ HR. Redan här nedan får du tips på vad du som arbetsgivare bör tänka på gällande Coronaviruset. Längst ner listar vi också flera webbplatser som ger uppdaterad information om viruset.

Få tips och råd kring hur du som arbetsgivare kan hantera konsekvenserna av covid-19.

Prova Library Gratis

Library

Vad behöver arbetsgivare tänka på gällande Coronaviruset?

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ansvarig för att se till att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats. Oavsett aktuella smittorisker så är det alltså en bra idé att börja med att se över era rutiner gällande hygien. Många arbetsgivare som har medarbetare som jobbat eller befunnit sig i områden med utbrott av viruset har låtit medarbetaren arbeta hemifrån i två veckor efter att den har kommit hem. Eftersom inkubationstiden från smitta till utbrott är 2-14 dagar, kan arbete hemifrån i två veckor där det är möjligt vara en bra idé. Om medarbetaren drabbas av luftvägssymtom som feber och hosta, uppmana medarbetaren att kontakta vårdgivare för råd om eventuella åtgärder.

För medarbetare som ska iväg på resa finns också vissa saker att tänka på. UD avråder inte från samtliga resor till samtliga drabbade länder, utan framför allt resor till vissa provinser eller områden. Håll dig därför uppdaterad. Läget ändras i takt med antal bekräftade och misstänkta fall, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De länder/områden som i dagsläget (2020-03-10, 17:43, Folkhälsomyndigheten) har en pågående smittspridning är hela Kinas fastland inklusive Hongkong (men inte Macau), Sydkorea, Iran, norra Italien (regionerna Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche och Toscana) och den österrikiska delstaten Tyrolen.

Som arbetsgivare avgör ni själva om ni ska stoppa tjänsteresor till dessa delar av världen. I de fall då medarbetare reser iväg kan det vara bra att informera om hur ni resonerar kring och hanterar smittorisken gällande Coronaviruset. Rekommenderar ni till exempel en frivillig karantän vid hemkomst?

Kom ihåg att vara välinformerad om rådande läge och säkerställ att du hämtar information från pålitliga källor. Det skapar trygghet på arbetsplatsen, både för dig som arbetsgivare och för berörda medarbetare.

Läs mer om Coronaviruset på dessa webbplatser:

Vill du läsa mer om hur du som arbetsgivare bör agera gällande Coronaviruset? Då kan du prova Edge:s digitala HR-stöd Library i 7 dagar. Här uppdaterar vi kontinuerligt kring vad som gäller för arbetsgivare kopplat till coronaviruset. Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Skapa ett testkonto här och var igång inom 15 minuter.

Amanda Andersson

Brand & Content Manager / Edge