Checklista vid risk för smittspridning

Vilket ansvar har arbetsgivaren vid risk för smittspridning vid större sjukdomsutbrott, såsom Corona eller covid-19 som det heter? Ta hjälp av vår checklista och få koll på alla viktiga delar i arbetet med att förhindra att smitta sprids. Checklistan kan vara ett stöd för dig som jobbar med personal- eller HR-frågor och känner dig osäker på hur du bör agera i sådana lägen. Den kan också ge trygghet för medarbetarna och skapa förtroende för er som arbetsgivare.

Enligt arbetsmiljölagen är ni som arbetsgivare ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet vilket innebär att identifiera risker och planera åtgärder för att minska dessa. Arbetsgivaren har även ansvar för att förebygga risker för smitta och se till att medarbetare inte utsätts för smittorisk på sin arbetsplats.

Som arbetsgivare bör ni redan ha en krisledningsgrupp samt en krishanteringsplan för informationsinhämtning och kommunikation till medarbetare i händelse av kris eller allvarlig händelse. Vid smittspridning bör ni börja med att utreda smittrisken för era medarbetare samt hur ni hanterar ett större sjukdomsutbrott. Här finns en checklista som ni kan utgå från.

Checklista vid risk för smittspridning

Ta arbetet med att förhindra smitta på allvar – för en trygg arbetsplats

Ladda ner checklista vid risk för smittspridning

Här kan du ladda ner checklistan att använda i arbetet med att förhindra smitta i din organisation och för dina medarbetare.

Här kan du ladda ner vår checklista vid risk för smittspridning.

Mallen är ett exempel på ett dokument från vår digitala produkt Library.