Checklista inför anställningsintervju

Ska ni rekrytera? Visa kandidaten vad ni har att erbjuda. Och hitta den som bäst matchar er profil med vår checklista inför anställningsintervju

En anställningsintervju är ett tillfälle att stämma av om kandidat och organisation passar bra ihop. Motsvarar kandidatens kunskaper och egenskaper den kravprofil som finns? Och motsvarar roll, arbetsplats och erbjudande kandidatens förväntningar på er? Intervjun ska vara ett samtal snarare än ett förhör och därför är det viktigt att du som intervjuar lyssnar och ställa konkreta följdfrågor. Men vilka frågor bör ställas i en intervju för att få den mest relevanta informationen? Ladda ner vår checklista så får du en bra utgångspunkt över vad du bör ta upp på intervjun.

Checklista inför anställningsintervju

Ladda ner checklista inför anställningsintervju

Här kan du ladda ner checklistan att använda i din organisation när ni får nya medarbetare. Mallen är ett exempel på ett dokument från våra digitala produkter Library och Portal.

Här kan du ladda ner vår checklista inför anställningsintervjun.

Här kan du ladda ner vår checklista inför anställningsintervjun.