Checklista för när en anställning upphör

Uppsägning kan ske både från medarbetarens och arbetsgivarens sida. När detta sker finns en hel del saker att tänka på. Både ur ett praktiskt men även ett lagmässigt perspektiv.