Checklista för kartläggning och analys utifrån diskrimineringslagen

Främja lika rättigheter och möjligheter för era medarbetare enligt diskrimineringslagen och dess krav. För en trygg och säker arbetsplats utan diskriminering.

Diskrimineringslagen anger att arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat och planmässigt arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Områden som ska kartläggas och analyseras är arbetsförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt lönefrågor. I denna checklista får du förslag på frågor som hjälper dig i ditt kartläggningsarbete utifrån diskrimineringslagens krav. Så att medarbetarna kan känna sig trygga med er som arbetsgivare.

Diskrimineringslagen - kartlägg och analysera

Ladda ner checklistan

Här kan du ladda ner checklistan att använda i din organisation för att följa diskrimineringslagen och dess krav på att främja lika rättigheter. Mallen är ett exempel på ett dokument från vår digitala produkt Library.

Här kan du ladda ner vår checklista för kartläggning och analys utifrån diskrimineringslagen.

Här kan du ladda ner vår checklista för kartläggning och analys utifrån diskrimineringslagen.