Att leda på distans – 5 tips att tänka på vid hemarbete

När fler och fler arbetar hemifrån är arbetsledning och distansmöten högt upp på mångas agenda. Hur skapar du som chef en tydlighet och en vi-känsla vid hemarbete? Hur leder du effektiva möten och vad är viktigt att tänka på i det dagliga arbetet? Här kommer några enkla tips att ha i åtanke.

Hemarbete

Läs våra 5 tips vid hemarbete för dig som chef eller ledare.

1. Skapa närhet trots avstånd  

Det är viktigt att du som chef skapar en vi-känsla och en grupptillhörighet när teamet arbetar på distans. En bra rutin är att sätta upp dagliga check-ins, antingen direkt på morgonen eller någon gång under eftermiddagen, beroende på vad som passar teamet och organisationen bäst. Dessa avstämningar skapar tydlighet, samhörighet och effektivitet framåt.

2. Sätt upp en tydlig struktur för hemarbete

När du leder på distans är det extra angeläget med en tydlig struktur som medarbetarna kan förhålla sig till. Tydlig kommunikation blir viktigare och att det finns en uttalad strategi för vad som ska göras, när och hur samt en plan för uppföljning. Här är det även betydelsefullt att du som ledare är tydlig med vilka mål varje arbetsuppgift har samt vilka förväntningar som finns trots distansen. Vid sammankallande av möten tänk också här på att sätta upp en utförlig agenda med tydliga syften och mål.

3. Var närvarande och kommunicera ofta

En tydlig roll- och ansvarsfördelning är grunden till ett lyckat ledarskap på distans. Med effektiv kommunikation blir det även enkelt att stämma av eventuella oklarheter och förstå varandras roller och arbetsuppgifter. Skapa teamkänsla genom tät dialog och ställ många frågor till medarbetarna. Se även till att behovsanpassa kommunikationen efter varje medarbetare och dennes behov. Samt varva detta med återkommande kontinuerliga avstämningar i grupp.

4. Öka transparensen vid hemarbete

Transparens i siffror och teamets och organisationens progress är viktigare än någonsin när du leder på distans. Uppmärksamma alla rollers betydelser för helheten och hitta på nya roliga sätt att fira era framgångar. Detta skapar gemenskap, tillhörighet och ger en positiv anda och drivkraft framåt.    

5. Använd tekniska lösningar som skapar gruppkänsla

Använd digitala lösningar som fungerar och ger en bra gruppkänsla. Slå gärna på videofunktionen och inte bara ljudet. Exempel på sådana verktyg är Teams, Slack, Zoom och Google hang-out. Det är viktigt att säkerställa att alla har den uppkoppling och de förutsättningar som krävs för att effektivt och enkelt kunna vara med. Det kan annars uppstå oro och stress om verktygen inte fungerar optimalt. Det ska vara enkelt att följa med och delta för alla medarbetare.  

Jacqueline Hedlund

Jacqueline Hedlund

Head of Marketing & Sales / Edge