Agil HR – 6 tips för att komma igång

HR behöver anpassa sig i en alltmer snabbföränderlig och komplex värld där digitalisering ställer nya krav på flexibilitet. HR behöver därför arbeta mer agilt. Agil HR är i grunden ett tankesätt som förespråkar flexibilitet, anpassningsförmåga, transparens och lärande.

Agil HR

Ett konkret sätt för HR att arbeta mer agilt är att använda sig av metoden Kanban. Kanban har sitt ursprung i lean-filosofin där visualisering av arbetsflöden hjälper till att identifiera flaskhalsar och därmed effektivisera arbetet.

Vad är Kanban?

Kanban är en tavla med ett antal kolumner för att illustrera olika steg i ett arbetsflöde, se exempel på kolumnlista nedan. ”Lappar” med uppgifter sätts upp på tavlan i första kolumnen och flyttas framåt i flödet utefter prioriteringar.

  1. Idéer
  2. Att göra
  3. Pågående
  4. Test
  5. Klart

Använd antingen en fysisk Kanban-tavla eller en digital, det finns många olika digitala varianter som exempelvis Microsoft Planner eller Trello.

Främjar samarbete

Genom att ha regelbundna och korta teammöten kring tavlan kan ni visualisera utvecklingsarbetet parallellt med det löpande arbetet. Det ger möjlighet för teamet att snabbt hjälpa varandra att komma vidare.

Det finns många fördelar med Kanban. Framför allt främjar det samarbete då fokus ligger på att slutföra arbetsuppgiften snarare än vem som gör det.

Inspiration till agil HR hittar du i Library / Strategisk HR.

Library

Library

Agil HR – 6 tips för att komma igång

Är du nyfiken på hur ni kan jobba med agil HR i din organisation? Läs våra 6 tips för att komma igång nedan.

1. Definition

Börja med att definiera vad agilitet och framgång betyder för HR i er organisation. Förankra därefter detta med ledningen. Innan HR ens kan börja arbeta agilt behöver ledningen vara införstådda med fördelarna som kommer av att släppa lös makten i organisationen. De måste alltså lita på att medarbetarna fattar mogna och kompetenta beslut.

2. Samarbete och roller

Agil HR betyder ett nära samarbete mellan olika funktioner, vilket även förutsätter att ni har en fungerande metod för att leverera och ta emot feedback. För att underlätta detta är det bra med en dedikerad produktägare som bestämmer prioritetsordningen på de uppdrag HR:s kravställare kan ha. Det är även viktigt att produktägaren har förståelse för de förväntningar som finns på HR.

3. Teamet

Identifiera ert agila HR-team. Rekommendationen är att vara 3 till 9 personer, då denna storlek på ett team fungerar ofta väldigt bra. Se även till att teamet kan dela arbetsuppgifter med varandra så att det inte skapas flaskhalsar som hindrar utvecklingen. En rekommendation är att gå efter synsättet att det är teamet som helhet som utför en uppgift, inte de enskilda individerna.

4. Släpp lös kraften i teamet

men sätt även upp några grundregler att förhålla sig till. Det vill säga skapa tillit men ha koll på exempelvis vilka principer som ska följas: vad som gäller vid möten (måste alla vara på plats fysiskt), när är något ”klart” eller hur ser vår backlog ut. Diskutera gärna dessa frågor tillsammans inom teamet.

5. Förändring

Var medveten om att omvärlden förändras i snabb takt och att förutsättningarna kan förändras över en natt. I de flesta organisationer är det därför viktigt att fundera över hur väl organisation kan anpassa sig till framtida krav. Se även till att utveckla ditt ledarskap i linje med detta.

6. Du blir aldrig fullärd!

Att arbeta agilt är en kunskapsresa. Du kan alltså gärna gå kurser, läs forskning eller ta hjälp av någon med mer erfarenhet av agila metoder.

Bonustips!

Prova Library gratis i 7 dagar Få inspiration av vårt avsnitt om Agil HR i Library / Strategisk HR. Där går vi igenom vad det agila mindsetet innebär i grunden, klargör det agila HR-manifestet samt förklarar de agilia metoderna Kanban och Scrum mer ingående. Dessutom beskriver vi hur ni kan implementera ett agilt arbetssätt i er organisation.

Du vet väl att du kan prova Library helt gratis i 7 dagar? Det är helt kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något. Skapa ditt testkonto här och var igång inom 15 minuter.

Helena Dahlbeck - HR-konsult på Wise Consulting

Helena Dahlbeck

HR-konsult / Wise Consulting