Onboarding av ny chef – 5 viktiga saker att tänka på!

Att nya medarbetare ska få en bra och givande start på sin nya arbetsplats är för de flesta en självklarhet. Oftast finns det inarbetade processer för onboarding av nyanställda. Men vad gäller om den nya medarbetaren är en chef? Vad är det då som skiljer sig åt, som man verkligen inte får missa?

Viktigt att tänka på vid onboarding av ny chef

Få koll på vad som skiljer sig vid onboarding av chefer

Alla har vi varit där någon gång; vår allra första dag på en ny arbetsplats. Vissa upplever nervositet medan andra bara känner sig enormt taggade. En sak har dock samtliga gemensamt – alla de nya rutiner och arbetsuppgifter man ska lära sig. Som arbetsgivare är det såklart bra att ha en struktur för hur onboardingprocessen bör se ut, men när det är en ny chef som ska introduceras är det vissa saker som är extra viktiga att få med vid en onboarding. Vi har listat de fem viktigaste delarna här.

1. Introduktion riktat till chefer

Oavsett vilken befattning den nya medarbetaren har är det viktigt att hen känner sig välkommen och får en bra start. Ibland kan det vara en fördel att till och med starta med en så kallad ”pre-onboarding”, där man exempelvis skickar ut ett välkomstmejl med lite bra-att-ha-information, redan innan den första arbetsdagen. Här kan du läsa mer om vad man kan göra för att få mer engagerade nya medarbetare.

När onboardingen avser en ny chef är det dessutom viktigt att informera om vilka kanaler och informationskällor som just chefer och ledare inom organisationen behöver ha koll på. Exempelvis kan det vara specifika delar av intranätet, speciella Teams-kanaler eller andra forum där informationen är riktad till ledare.

2. Definiera chefens ansvarsområden

Med chefskapet brukar det normalt sett förekomma en hel del omfattande ansvarsområden. Det kan till exempel gälla ansvar för verksamhetsutveckling eller resultat- och budgetansvar. Därför är det viktigt att informera den nyanställda chefen vilka rutiner, processer och policyer som finns och vad som ingår i rollen kopplat till detta, så att det blir tydligt.

Andra viktiga områden där den nya chefen kommer att vara delaktig och ansvarig är bland annat lönesättning, lönerevisioner, attesträtt för lön och fakturor, samt kommande rekryteringar – vilka rutiner och vilket stöd finns?

3. Säkerställ kunskaper för arbetsmiljö och arbetsrätt

Som chef är det viktigt att ha grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och arbetsrätt. Inom arbetsrätt kan det exempelvis handla om vilken rättighet arbetsgivare har att förändra utan att förhandla, vad eventuella fack behöver informeras om och de kringliggande rutinerna kring dessa delar. Men även vilket stöd och vilka resurser som finns att tillgå i processerna.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla chefer ha grundläggande kunskaper för att kunna hantera sitt arbetsmiljöansvar. Om chefen har ett arbetsmiljöansvar och tillräckliga kunskaper, se då till att hen skriver under en arbetsmiljödelegering. Exakt hur arbetsmiljöpolicyn är utformad kan skilja sig från organisation till organisation, men det finns lagkrav för en övergripande nivå. Vill du läsa mer om vad arbetsmiljölagen säger om er arbetsmiljö har vi skrivit mer om det här.

Har inte den nyanställda chefen de grundläggande kunskaperna bör hen utbildas.

4. Informera om HR-året och viktiga initiativ

Även om de flesta organisationer följer någon typ av HR-hjul eller har löpande, återkommande aktiviteter, skiljer dessa sig en aning från varandra. Informera den nya chefen hur året ser ut, vad som händer och vilka initiativ som finns. Det kan exempelvis handla om medarbetarundersökningar, talent reviews, lönerevision, såväl som en årlig kick-off.

Informera om hur processerna och tidsplaner ser ut samt varför organisationen har valt att göra som man gör med de olika aktiviteterna. Men glöm inte att dessutom berätta vad som förväntas av chefen och hur förberedelserna brukar se ut.

5. Lär chefen ”sälja in” verksamheten

En annan viktig del är att informera den nya chefen om vilka förmåner, såsom exempelvis friskvård, pension och försäkringar, som medarbetarna har i organisationen. Säkerställ att chefen får en grundläggande genomgång kring vilka förmåner som finns, hur de fungerar och varför man har valt dessa och inte andra. Anledningen till att detta är enkel; förmåner är en del av erbjudandet som organisationen har till sina medarbetare, och har chefen koll på dessa kan hen ”sälja in” verksamheten vid framtida rekryteringar.

Vi finns här för dig!

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är en hel del man som arbetsgivare behöver ha koll på inför och under en onboarding. Mycket går att effektivisera med hjälp av olika system, mallar och andra lösningar. För att underlätta arbetet för er finns Library / Operativ HR. Här får du tillgång till marknadens största HR-bibliotek, fullt med expertråd och dokumentmallar. Vill du ha en mer anpassad lösning finns Portal – en samlad plattform för både chefer och medarbetare. Varför inte prova på Library gratis, eller boka in en Portal-demo redan idag?