5 tips för en effektiv lönekartläggning

Du känner säkert redan till att alla arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning varje år för att hitta och åtgärda eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Lönekartläggningen görs för att se till att arbetsplatsen är jämställd i detta avseende. I lönekartläggningen ska du bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. Här får du våra 5 bästa tips på hur du går tillväga!

effektiv lönekartläggning

Läs våra 5 tips för en effektiv lönekartläggning!

För att göra detta på ett korrekt sätt behöver du både kartlägga organisationens löner och sedan analysera resultatet av kartläggningen. På så sätt kan du ta reda på om medarbetarnas kön på något sätt har betydelse vid lönesättning.

Vi på Edge har många års erfarenhet av lönekartläggning från stora och små organisationer inom både privat och offentlig sektor. Utmaningarna kan se lite olika ut beroende på förutsättningarna, men gemensamt för alla är en önskan om att lönekartläggningen både ska bli effektiv och ge värdefulla insikter om organisationens löner. Här kan du läsa Eva Wagners (produktägare Pay Analytics – Edge:s system för lönekartläggning och löneanalys), och Emilia Sjölunds (HR-konsult med fokus på lönekartläggning) tips om hur du på bästa sätt genomför en effektiv lönekartläggning.

5 tips för en effektiv lönekartläggning

  1. Säkerställ kvalitet på lönedata: Om man inte har korrekt lönedata går det inte heller att göra korrekta analyser. Felaktiga data ger helt enkelt felaktiga resultat. Allt börjar med att se till att man har alla data som behövs, och att den är korrekt.
  2. Håll koll på befattningar och befattningsstrukturer: En förutsättning för att kunna göra en bra lönekartläggning är att veta vilka roller/befattningar som finns inom organisationen och hur dessa skiljer sig åt. Detta arbete bör göras tillsammans med chefer för att få en samsyn i hur organisationens ansvar och krav är fördelat. Skapa gärna en konkret jobbarkitektur för era roller/befattningar.
  3. Investera i ett systemstöd: Slipp krångliga excelark och tung administration som skapar frustration och är tidskrävande. Investera istället i ett systemstöd som ger tid att fokusera på det som är viktigt, nämligen analys och resultat.
  4. Satsa på samverkan: Satsa på att skapa en bra kommunikation med fack eller arbetstagarrepresentanterna tidigt i lönekartläggningsprocessen. Förtroendet skapas genom transparens och öppenhet, detta gör att processen blir enklare att genomföra. Ju bättre samarbete, desto smidigare process.
  5. Ha en plan för att arbeta vidare med åtgärder: Skapa mervärde genom att koppla resultatet och de insikter ni får till mål att jobba vidare med inom organisationen. Dessa mål kan handla om jämställdhet eller lönestrukturer. Lyckas ni med detta har ni kommit långt i lönekartläggningsarbetet.

Vill du veta mer om arbetet med den årliga lönekartläggningen och hur vi kan underlätta ditt arbete? Läs mer och boka en demo av vår produkt Pay Analytics, vårt användarvänliga och smarta system för lönekartläggning och löneanalys. Vi erbjuder även konsultstöd av erfarna lönekartläggningskonsulter genom hela eller delar av processen.