3 viktiga riktlinjer kring lön

När det när det gäller lön och lönesättning finns en hel del olika riktlinjer och krav, som exempelvis löneanalys och lagkrav kring löneskillnader mellan kvinnor och män. Däremot finns inga lagar som reglerar den individuella löneutvecklingen. Därför kan dessa 3 viktiga riktlinjer vara bra att ha koll på.

3 viktiga riktlinjer kring lön

Det finns inga lagar som reglerar lönesättningen, ta därför hjälp av dessa 3 riktlinjer.

1) Kollektivavtal eller icke – detta skiljer

I de fall arbetsplatsen inte har något kollektivavtal finns det många möjligheter, både när arbetsgivaren ska fastställa en lön och hur ofta den ska höjas, samt med hur mycket. Lönen grundas med andra ord i det individuella anställningsavtalet.

Många anställda omfattas dock av kollektivavtal i någon form. I de fallen sätts ofta ramarna för lönesättningen av förhandlande parter som utgörs av fack och arbetsgivarförbund. De arbetsgivare som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation är skyldiga att följa reglerna i avtalet som ett minimum.

2) Lönesättning beroende på befattning

En annan viktig sak när det kommer till lönesättning är att skilja på tjänsteman och arbetare. För tjänstemän gäller regeln om den individuella och differentierade lönesättningen. För arbetare med kollektivavtal gäller oftast fastställda lönenivåer utifrån yrkeserfarenhet.

Det pågår dock en förändring när det gäller arbetare, där man går mot en mer individuell lönesättning även för dem. Inte sällan kan det vara fördel att ta hjälp av befintliga HR-mallar för att säkerställa att lönesättningen blir korrekt och i linje med gällande lagkrav i hela organisationen.

3) Saker som inte får påverka lönen

Oavsett om organisationen omfattas av kollektivavtal eller inte, är det dock vissa faktorer som inte får påverka lönen. Detta styrs enligt diskrimineringslagen och innefattar exempelvis trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder, kön eller könsöverskridande identitet.

I framtiden kommer troligen just delen kring könsöverskridande identitet påverka er lönekartläggning, men det är helt andra riktlinjer som vi får anledning att återkomma kring.

Vill du veta mer?

Det är såklart flera faktorer och parametrar att ha koll på när det kommer till riktlinjer kring lön och löneskillnader i allmänhet. Med vår produkt Library / Operativ HR får du tillgång till en mängd olika dokumentmallar som underlättar HR-arbetet avsevärt. När det kommer till detta ämne kan du exempelvis ladda ner vår mall Lönepolicy. Du har väl heller inte missat att du enkelt och helt kostnadsfritt kan prova på Library i sju dagar?